Aqui teniu la proposta sobre educació dels acampats, en la línia de vaguetat i bons sentiments habitual:

MANIFEST PER A UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, GRATUÏTA, DE QUALITAT, INCLUSIVA, EQUITATIVA I UNIVERSAL.
Reunits legítimament a la Plaça Catalunya, manifestem la nostra inquietud en front a un sistema educatiu fracassat ja que es basa en un model de criteris partidistes i fomenta una educació pel consum, l’individualisme i la competitivitat.
Amb la nostra proposta volem situar a l’agenda política l’educació com a tema prioritari i de debat urgent.
Manifestem el malestar creixent i proposem un punt de partida per a una transformació efectiva i real de la situació actual.
Un indicador clar d’aquesta situació és el malestar general dins de la comunitat educativa, que es tradueix en un alt grau de fracàs escolar, afegint-se a la desmotivació i la falta de reconeixement del personal docent.
Constatem una realitat: l’educació està en crisi i es percep un interès nul de les autoritats per a solucionar-ho.
Exigim que s’apliqui l’Article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans:
<>

Però a la pràctica i gràcies a la legislació actual veiem com recursos públics són destinats a l’ensenyament privat.
Nosaltres, legitimament i d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans exigim que l’educació sigui pública, gratuïta, de qualitat, inclusiva, equitativa i universal. No ens resignem a que ‘educació sigui motiu de lucre i negoci.
MANIFESTEM QUE LLUITEM:
Per una educació basada en un model que no depengui d’interessos partidistes.
Perquè la gestió del sistema educatiu sigui realitzada per la comunitat educativa i no per “professionals de la política”.
– Per transformar les escoles tradicionals en centres educatius gestionats per la comunitat educativa, inclosos pares, mares, alumnat, personal docent i PAS. (Personal d’Administració i Serveis).
– Per desenvolupar temàtiques que es troben marginades en l’actual sistema. Com l’educació emocional, l’esperit crític, la col·laboració en detriment de la competició, la gestió positiva del conflicte; tenint en
compte les aptituds i recursos dels alumnes.
– Per evitar les retallades en educació. Creiem que s’hauria d’augmentar el seu pressupost, donada la importància que te pel futur de la humanitat
– Per a fer evident que no hi ha persones fracasades sinó sistemes fracasats.

Som conscients que hem de trencar les actuals relacions de poder per aconseguir-ho, i si seguim sumant ho aconseguirem.
Per un futur digne, seguirem!
Asamblea general de la comissió d’educació de l’Acampada de Barcelona. Dimecres 25 de maig de 2011

No crec que això s’arribi a aplicar mai, però espero si se’n surten, que Déu ens agafi confessats…