L’àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull publicarà demà a la seva web la convocatòria per a la selecció de professors i professores de llengua i cultura catalanes en universitats de fora dels Paisos Catalans.

És una molt bona oportunitat per adquirir experiència docent, millorar els coneixements d’una llengua estrangera, organitzar activitats per difondre la llengua i la cultura catalanes en un entorn universitari, cursar estudis de postgrau, màster o doctorat, etc. La durada de l’activitat habitualment és d’un curs acadèmic, amb possibilitats de continuació.