L’autònoma, en contra del que hom podria pensar, és una universitat molt tradicional, que s’estima les seves tradicions i lluita per preservar-les. Una de les més arrelades i que ens singularitza en el panorama universitari mundial és el gust per rebentar els consells, juntes i claustres. No hi podem fer més: som revolucionaris de mena i ens perden les ganes de fer sarau! Avui n’hem tingut l’enèsima prova amb el Consell de Govern. Ai, quins records! Sort que estic de sabàtic!