Segons anuncia el portal de la UAB, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha demanat comparèixer davant del Parlament per aclarir una mica més encara la postura de les universitat catalanes davant de les protestes contra l’aplicació de l’EEES. A molts polítics ja els aniria bé d’escoltar una mica el que està passant en comptes de desbarrar a partir de retalls de diari i vídeos que lamentablement només donen veu als que fan gresca.

El CIC demana comparèixer davant del Parlament

La Junta del CIC de Catalunya, de la qual formen part representants de l’Administració de la Generalitat i rectors i rectores i presidents i presidentes dels consells socials reunida, a Barcelona, en sessió ordinària el 19 de març de 2009

Declara

Primer- que dóna suport a les decisions que en l’exercici de les seves responsabilitats, en el marc de l’autonomia universitària, han pres i prenguin els
rectors i rectores per tal de garantir la normalitat acadèmica i els drets d’estudiants i professors i del personal d’administració i serveis en el desenvolupament de les seves responsabilitats.

Segon- que reconeix la legitimitat de totes les opinions sobre el futur de les universitats catalanes sempre que s’expressin de forma pacífica i democràtica. I,
rebutja l’ús de la violència i el deteriorament del patrimoni públic, que és de tots.

Tercer- que s’assumeix el desplegament de l’espai europeu d’educació superior com a una oportunitat per assolir unes universitats catalanes inclusives socialment i d’excel·lència com a motor del canvi de model de societat necessari per abordar amb èxit la sortida de l’actual crisi global.

Quart- que sol·licitarà la compareixença davant del President del Parlament i dels representants de tots els grups parlamentaris per valorar la viabilitat de conèixer el posicionament del Parlament quant als punts d’aquesta declaració.