Durant el primer semestre del curs 2017-18, faré les assignatures següents:

  • Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets, 1 (Grup 1) del Grau de Traducció i Interpretació (FTI): dilluns i dimecres, 09.30-11h.
  • Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets, 2 (Grup 2) del Grau de Traducció i Interpretació (FTI): dilluns i dimecres, 11-13h.
  • Lexicografia i recursos per a l’estudi del lèxic del Grau de Llengua i Literatura Catalanes (Lletres): dilluns i dimecres, 15-16.30h.
  • Foundations and Structure of Language del Màster Oficial Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge (Lletres): divendres, 10.30-13.30h.