En la meva tasca implacable de desinvisibilització de les dones (un altre dia parlarem del col·lectiu LGTB), avui denuncio el cas de cabró cabrona (sí, sí, cabrona amb totes les lletres, que amb l’excusa d’estalviar espai miginvisibilitzem la dona):

2 m Home que consent l’adulteri del seu cònjuge o parella.

3 adj i m i f vulg Malparit.

Si bé s’admet que les dones poden ser tan malparides com els homes, la qual cosa és un avenç en l’educació en igualtat, encara es reserva la condició de banyut connivent a l’home. Cal canviar aquesta solució androcèntrica per una d’integradora:

2 f i m Dona o home que consent l’adulteri del seu cònjuge o parella.