Molt educatiu, l’article Alabama de Joan B. Culla al País d’ahir. Produeix fastig haver de dir que Catalunya no és Alabama (jo, no hi dedicaria ni un minut a fer-ho!), però si ho fa el professor Culla, amb sornegueria i una punta de sarcasme, oli en un llum. Li ho agraeixo de tot cor!