objectius i LE

Objectius:

* Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.

* Fomentar la investigació i la docència en la promoció de la Salut.

* Afavorir l’intercanvi d’experiències en la promoció de la salut.

* Promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.

* Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora de salut.

* Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la Xarxa.

* Potenciar la participació internacional.

* Fomentar l’oferta de serveis i activitats dirigits a promocionar la salut de la Comunitat Universitària.

Destinataris: la comunitat universitària (estudiants, personal d’administració i serveis, personal docent i investigador) i la societat en el seu conjunt.

Línies estratègiques

LE1. Promoció d’entorns universitaris a favor de la salut.

LE2. Incorporació en els plans d’estudi universitaris de formació en promoció de la salut a nivell de grau i postgrau.

LE3. Investigació en promoció de la salut.

LE4. Participació i col·laboració entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats.

LE5. Planificació de serveis i activitats al campus dirigits a promocionar la salut a la comunitat universitària.