II jornades US.cat a la URV oct 2013

La Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT) es va constituir  l’any 2010. Les universitats fundadores van ser la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. Actualment compta amb vuit universitats adscrites. L’acte de constitució es va dur a terme a la I Jornada d’Universitats Saludables Catalanes celebrada a la UdG el març del 2011.

Els objectius de la II Jornada US.cat són compartir les activitats dutes a terme per les universitats catalanes adscrites a la xarxa, afavorir un punt de trobada amb altres universitats del país, que encara no en són membres, i emfatitzar la pròpia visualització de la xarxa i el treball cooperatiu entre universitats.

El programa de la jornada contempla dues taules rodones per a l’exposició d’experiències dutes a termes per les universitats i la conferència inaugural L’alfabetització en salut a l’educació superior. El projecte de competències en promoció de la Salut Comp Hp (2009-2012) a càrrec de la Sra. Carmen Gallardo Pino, coordinadora de la Red Española de Universidades Saludables (REUS).

Durant la jornada tindrà lloc l’acte d’adhesió de noves universitats a la Xarxa.

Programa: en pdf

programa1

programa 2