Serveis B2B i B2C

Posarem per endavant les  definicions de B2B i B2C. Per una banda, el B2B correspon a una simplicació del terme anglès Business-To-Business. Aquesta expressió fa referència a les transaccions que es produeixen entre empresa i empresa. Per l’altra banda i per el contrari, el concepte de B2B equical a Business-To-Consumer, és a dir, transacció d’empresa a consumidor. Uns termes molt empleats en el món online.

No obstant, actualment hi ha professionals d’arreu del món que consideren desfasats aquests termes i que actualmente podem considerar implantat el H2H. És a dir, transaccions i comunicacions Human-To-Human ja que són les persones qui formen les empreses i són qui prenen decisions en nom d’aquests. Per això, en aquesta secció volem mostrar tot una sèrie de webs i empreses amb doble vessant dirigides al B2B i  al B2C.

Repara Tu Deuda: l’empresa de de Reparatudeuda.es és un despatx especialitzat en la Llei de la Segona Oportunitat. Publicada al BOE recentment durant el 2016 amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles families, persones, autònoms i empreses a cancel·lar els seus deutes i deixar d’estar amb l’aigua al coll. Aquesta llei de la Segona Oportunitat és una gran pas per part del Gobern en donar segones oportunitats i ajudar els més desafavorits econòmicament.