Contacte

Lloc: Centre de Recursos per a Col·lectius, plaça Cívica

Horari d’atenció: dijous de 13 a 15 h

Mail: tutor.campussis@uab.cat

Telèfon: 93 581 43 83