Reconeixement acadèmic

Aquest curs, 2017-2018,  els i les estudiants podran reconèixer  1 crèdit ECTS per participar a la cursa solidària UAB i a tres activitats del projecte Campus SiS .

Que cal fer per reconèixer 1 crèdit?

0.Concertar una tutoria d’orientació a tutor.campus.sis@uab.cat.

1. Inscriure’t mitjançant  aquest formulari.

2.Fer el pagament de 15 € al compte de la UAB:””””” i enviar el comprovant a tutor.campus.sis@uab.cat.

3.Participar de les activitats campus sis: cursa solidària UAB i  tres activitats del programa Campus SiS, signar el full d’assistència i posteriorment omplir el qüestionari de satisfacció i les propostes de millora. Cal inscripció prèvia a les activitats escollides.

4. Omplir les enquestes de satisfacció de les activitats en les que has participat.

5. Recollir el informe i valoració final de la participació que et prepararà el tutor i presentar-lo a la gestió acadèmica pertinent.

Tutoria d’orientació i de seguiment:

A cada alumne inscrit se li assignarà un tutor, que li informarà i assessorarà sobre les activitats a les que es pot  inscriure segons la seva disponibilitat i interès i realitzarà un informe final valorant la participació de l’alumne i les aportacions recollides en les enquestes de satisfacció de les activitats estriades.

Temporització de les activitats:

   Es publicaran les activitats tres setmanes abans de la data de realització.

En quines activitats puc col·laborar en l’organització?

En les activitats del programa Campus SiS. Et pots adreçar a tutor.campus.sis@uab.cat