suficiència pdi

Servei de Llengües UAB

Des 01 2012

Presentació

Posted in General per Anna Serra Rodríguez |

Aquest blog està adreçat a les persones que vulguin formar-se de manera autònoma per a l’assoliment dels coneixements propis del nivell de suficiència de llengua catalana (C1), que els permeti obtenir l’acreditació del nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI) en alguna de les convocatòries dels exàmens interuniversitaris de català. El blog també permet preparar-se per a obtenir l’acreditació de coneixements de català mitjançant una avaluació a càrrec de la universitat, tal com estableix el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Amb aquest objectiu, es fa un recorregut pels gèneres textuals i els continguts lingüístics propis del nivell. Aquest recorregut comprèn:

· diferents recursos de consulta, alguns dels quals elaborats en i per a l’àmbit universitari, i que es troben a la columna central del blog (diccionaris, materials, webs);

· un itinerari de consulta i de treball, per facilitar la formació autònoma de l’usuari del blog. L’autoaprenent pot treballar els gèneres textuals i els continguts gramaticals que s’hi relacionen, al seu ritme i segons les seves necessitats concretes.

************

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

A continuació es responen qüestions que l’autoaprenent pot plantejar-se sobre el funcionament del blog i sobre el seu procés d’aprenentatge:

 • Com és l’examen de nivell de suficiència per al PDI?
  .
  · A la pàgina examen trobaràs informació de l’estructura de la prova i descripció de les àrees; un model de prova; un model de correcció, i la valoració de l’examen, que pot ser un bon punt de partida per centrar el teu aprenentatge.
 • Com puc treballar els gèneres textuals?
  .
  · A la part superior del blog hi ha diferents pestanyes, cadascuna de les quals correspon a un gènere textual. En cada gènere textual hi ha una introducció del tipus de gènere textual, l’exposició de l’objectiu del text, i una pràctica del gènere textual que es vol treballar, amb exercicis autocorrectius, referents a l’estructura del tipus de text i un model a seguir. A continuació, es proposa una tasca concreta, els continguts gramaticals relacionats amb la tasca, i una graella d’autoavaluació o de revisió del text que s’haurà produït.
 • Com puc treballar els continguts gramaticals?

· Al final de cada gènere textual hi ha una graella amb continguts gramaticals relacionats amb la tasca. D’aquesta manera es van veient progressivament els continguts gramaticals del nivell. També es pot optar per treballar els continguts gramaticals de manera global, a partir dels materials que es faciliten a la pestanya gramàtica i lèxic del blog, i consultar els recursos que hi ha llistats a la columna central del blog.


No hi ha comentaris