Blog del grup de recerca Tradumàtica

Blog del grup de recerca Tradumàtica sobre tecnologies de la traducció

Jun 07 2013

El nostre “Hola, món!”

Posted in General |

Hola, món. Som el grup de recerca en Tradumàtica del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Tradumàtica és, a grans trets, el conjunt de coneixements i d’habilitats provinents de la terminologia, la documentació i la informàtica aplicades a la traducció. Amb aquest blog volem comunicar-nos amb el món, deixar constància dels nostres interessos i de les nostres activitats. El farem servir per comentar tot allò que ens sembli interessant relacionat amb les llengües, la traducció i la tecnologia.

I per començar, un “Hola, món!”, el nostre. “Hola, món!” és el text que en entorns de docència es fa servir per ensenyar un llenguatge de programació a principiants o per comprovar-ne la sintaxi bàsica. Per aquest motiu, és un text molt utilitzat en crear la primera pàgina web o la primera entrada d’un blog, com és aquest cas. Per extensió, “Hola, món!” també ha passat a designar alguns programes bàsics que serveixen per a mostrar aquest text en pantalla. La imatge següent ens mostra el resultat de l’execució del programa Hello en un terminal de GNU/Linux:

I és que la tecnologia és una font inesgotable de terminologia, sobretot de neologismes, però no només. Per exemple, fa uns quants dies, el Termcat rectificava i proposava el terme blog en comptes de l’anterior bloc, un tema que ha provocat discussions enceses en català en els últims anys. Blog, tal com s’explica en aquest article, prové de l’anglès web (‘pàgina web’) i log (‘registre’).

Per descomptat, una gran quantitat de termes relacionats amb la tecnologia prové de l’anglès. Algunes abreviatures i sigles són relativament conegudes (AKA, LOL, ASAP, etc.), però n’hi ha tot un seguit que s’utilitzen especialment en la comunicació per correu electrònic. Per exemple, és relativament habitual rebre correus reenviats amb les sigles FYI, de l’anglès For Your Information (‘per a la teva informació’), per tal que el receptor tingui coneixement d’una conversa precedent. O per exemple TLDR, també de l’anglès Too Long Didn’t Read (‘massa llarg, no s’ha llegit’), una “invitació” a reformular el correu amb una versió més curta i llegible. I encara, [EOM] (End Of Message, ‘fi del missatge’) com a prefix d’un correu, cosa que indica que aquell correu no conté més text que el que es llegeix a l’assumpte, després del prefix. En català, hi ha la proposta [NoCalObrir], més llarga però per contra més entenedora. Així, per als típics correus d’agraïment, podem afegir aquest prefix a l’assumpte: [NoCalObrir] gràcies!.

Nascut en el món del disseny gràfic i la maquetació, i recuperat en entorns tecnològics, s’utilitza sovint un text de farciment anomenat lorem ipsum. Aquest text, generat aleatòriament i sense sentit, fa la funció d’omplir un document a fi que l’usuari pugui veure quina aparença tindrà un cop publicat. El lorem ipsum prové del text llatí De finibus bonorum et malorum (‘En el límit del bé i del mal’), de Ciceró. En concret, “lorem ipsum” prové del fragment “dolorem ipsum”, que en el context de la frase sencera a què pertany fa referència al ‘dolor per ell mateix’.

En el camp de la tipografia, quants cops no hem llegit “The quick brown fox jumps over the lazy dog“? Es tracta d’un altre terme relacionat amb la maquetació i amb la tecnologia, un pangrama. Un pangrama, del grec pan– (‘tot’) i –grama (‘lletra’), és un text que conté totes les lletres de l’alfabet, i se’n solen trobar exemples en els arxius de tipus de lletra, perquè l’usuari en vegi l’aparença. Navegant per les pàgines de descàrregues d’aquesta mena d’arxius, se’n troben diversos, com ara el següent, del web Open Font Library:

fonts

Fent una cerca per Internet, de seguida s’arriba a la proposta de pangrama en català, de Màrius Serra: “Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d’hidrogen, coi!”

I acabarem aquesta primera entrada relacionada amb la terminologia de la computació amb el terme mem. Un mem és un concepte que s’estén ràpidament per la xarxa, i que sovint prové de llenguatge mal escrit. De mems, n’hi ha exemples famosos, com ara l’ola k ase, o l’omnipresent hoygan dels fòrums. La generació d’aquesta mena de termes està estretament relacionada amb la immediatesa del món 2.0: Internet ja no és una xarxa de pàgines estàtiques en què l’usuari només rep continguts, sinó que qualsevol usuari pot crear-ne (l’exemple més clar en són les xarxes socials). Per aquest motiu, doncs, la terminologia de la tecnologia evoluciona tan ràpidament. I és que la xarxa, com qualsevol altre llenguatge, també té el seu propi argot.


This entry was posted on Divendres, 7 Juny, 2013 at 21:33 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.