Resultats de l’enquesta de Campus Virtual

 

Us presentem els resultats de l’Enquesta sobre Campus Virtual, realitzada entre el 12 de març i l’1 de maig de 2018, adreçada a tots els estudiants que accedien al portal del Campus Virtual. El qüestionari constava de 4 preguntes de selecció (alguna permetia una resposta oberta) i un apartat obert pels suggeriments. Vàrem rebre un total de 645 respostes d’estudiants que ens han permès fer un balanç de l’ús d’aquest servei, als quals agraïm la seva participació.

 

Els resultats els veureu en la següent infografia interactiva (* indicacions d’ús al peu). S’han analitzat tots els suggeriments amb l’objectiu de què tots aquells, que sigui possible per disponibilitat de recursos i priorització dels mateixos, estiguin disponibles per al curs 2018-2019.


* Aquest és un gràfic interactiu multi-pàgina on podeu veure els valors de cadascuna de les sèries passejant el ratolí per damunt, eliminar/afegir sèries clicant a la llegenda de la corresponent o veure a pantalla completa a través del menú que apareix a la part superior dreta del mateix.

 

Nou curs acadèmic 2018-19 al Campus Virtual i resultats de la migració a Moodle

Des del dimarts dia 3 de juliol, està activat  el nou curs acadèmic 2018-2019 al Campus Virtual.

 • Si sou professors/es, podreu activar les vostres assignatures.
 • Si sou estudiantsprogressivament us aniran apareixent les vostres assignatures matriculades a mida que el/la professor/a les activi al Campus Virtual. Recordeu que no han d’aparèixer per força totes les assignatures de les quals us heu matriculat.

Aprofitem l’avinentesa, un cop coberta l’etapa que tenia per objectiu completar la migració cap a les aules Moodle en substitució de l’entorn de Campus Clàssic, per retornar-vos informació de com ha anat aquest procés.

Actualment, totes les assignatures del curs 2017-2018 han utilitzat l’entorn de Campus Virtual basat en Moodle. Us deixem un informe de tancament de la migració.

El pla de migració que es va dissenyar ha permès al professorat una adaptació fàcil i còmode a Moodle. S’han portat a terme diferents accions:

 • Sessions informatives en els Centres sobre les oportunitats pedagògiques i tècniques del canvi i sobre les accions que es duran a terme (13 sessions).
 • Formació virtual del professorat (amb certificat de reconeixement d’aquesta formació) (607 docents i 20 tècnics de SID formats).
 • Suport al professorat en la migració a Moodle (suport especial d’abril a setembre en el SID i suport regular via CAS tot el curs).
 • Altres accions formatives per a usuaris de Moodle (manuals de l’entorn i eines específiques: secció d’Ajuda al professorat).

Durant el curs 2018-19 seguirem amb sessions de formació en:

 • Creació, Gestió i Activitats de grups en Aules Moodle
 • Creació i configuració de l’activitat “Questionaris” a través de Moodle

Trobareu més informació sobre els cursos i tallers de formació permanent, en l’apartat de Recursos Tecnològics per l’Aprenentatge i la Innovació Docent.

 

Descobreix Microsoft Imagine: Experiència professional per als estudiants i professors

Destacades

 

 • Què és Imagine?

Imagine és una plataforma de Microsoft que ofereix als estudiants les eines, els recursos i les experiències que necessiten per millorar el seu desenvolupament professional. Microsoft Imagine posa a disposició de manera gratuïta una gran varietat de programari que va des de Windows 10 a Visual Studio passant per Sistemes Operatius de servidors. Aquesta plataforma s’adreça exclusivament a l’ús acadèmic i, per tant, solament alumnes i professors poden accedir-hi amb el seu usuari i paraula de pas. Es recomana l’ús de Imagine per a tots els estudis però,  aquells amb un perfil de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries i Matemàtiques hi disposen del programari necessari per desenvolupar aplicacions i crear entorns de sistemes informàtics.

 • Com hi puc accedir?

Des de la Web del SI (Servei d’Informàticaà Programari amb llicència à Altres llicències i acords à Accedir a MSDN AA mitjançant el següent enllaç: https://msdnaa.uab.cat/   (MSDN Academic Alliance). Us heu d’autenticar amb el seu NIU i la Paraula de pas de la UAB.

Si se us denega l’accés, apareixerà aquesta pàgina i voldrà dir que no teniu un perfil d’estudiant ni de professor

Una vegada se’t concedeixi la llicència per entrar a Imagine, gràcies a la identificació del NIU i contrasenya, veuràs aquesta pàgina:

A la web oficial de Imagine podreu trobar moltíssima més informació i us animem a que comproveu vosaltres mateixos tot el que podeu fer gràcies a l’accés a Imagine que us proporciona la UAB.

També us presentem la llista de programes disponibles a Microsoft Imagine que destaquem pel seu ús:

– Visual Studio Community es conforma com el nou estàndard per desenvolupar        aplicacions multi plataforma per Windows, iOS i Android, i a més, aplicacions web i serveis en el núvol.

SQL server 2017 es tracta d’una base de dades fiable i completa per carregar treballs existents. Pots començar amb una versió gratuïta de 180 dies i després hauràs d’escollir entre la Developer Edition i l’Express Edition.

Windows 10, Windows Server 2016 i una infinitat d’eines d’ofimàtica i de gestió de projectes.

Si teniu problemes per accedir o per descarregar un programari de la plataforma MSDN AA us podeu posar en contacte amb el CAS a través d’aquesta web, o bé per correu electrònic (cas@uab.cat) o per telèfon (93 581 21 00)

Desplegament de l’eina de Treball de Fi d’Estudis

Dins el procés d’implementació d’eines digitals per a la millora de la qualitat docent que està duent a terme el Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, es vol impulsar l’ús de l’eina TFE (Treball de Final d’Estudis) en el seguiment i avaluació dels treballs finals d’estudis (tant a nivell de grau com a nivell de màster i postgrau).

Podeu accedir a la recent notícia “Com millorar el seguiment dels Treballs de Fi d’Estudis”  on expliquem breument el que permet fer l’eina per a dur a terme el seguiment dels treballs.

El proper dia 22 de juny a les 12 hores, a la Sala d’Actes del Rectorat, farem una sessió informativa per poder presentar-vos la planificació del desplegament d’aquesta eina, així com el seu funcionament (amb una breu demostració de la senzillesa del seu ús).

ACTIVITAT DATA HORA LLOC
Sessió informativa 22/6 12.00-13.30 Sala d’Actes del Rectorat

Aquesta sessió està adreçada als vicedegans de Qualitat, als coordinadors de TFG i TFM, al gestor acadèmic i al gestor de qualitat del Centre perquè seran els principals usuaris de l’eina.

Després de la sessió cada centre podrà valorar si està interessat en utilitzar l’eina per al nou curs 2018-2019, i això ens permetrà planificar el seu desplegament de forma acurada durant el setembre (amb una formació presencial als diferents rols).

Finalment teniu disponible un breu qüestionari dirigit als responsables dels TFG i TFM del Centre, que poden respondre conjunta o individualment. Us preguem que l’ompliu abans del 14 de juny. Amb les vostres respostes podrem obtenir dades sobre com feu actualment el seguiment/avaluació dels vostres treballs i així preparar per a la reunió dos o tres  exemples d’ús de l’eina pels casos més habituals.

Us esperem a la sessió de presentació  !

 

Com millorar el seguiment dels Treballs de Fi d’Estudis

Tant el Treball de Fi de Grau (TFG) com el Treball de Fi de Màster (TFM) són indispensables per finalitzar els estudis en qualsevol Facultat i Escola de la UAB. Per això, una bona comunicació entre tutor i estudiant és important per assolir un seguiment adient. Una bona traçabilitat permet augmentar la qualitat del procés, i conseqüentment, un bon resultat.

Detall d’un seguiment a l’eina TFE

L’eina de TFE (Treball de Final d’Estudis) està dissenyada per facilitar la comunicació i el seguiment dels treballs esmentats. A més, facilita l’intercanvi d’informació i de documents entre coordinadors, tutors, avaluadors i estudiants. Un dels avantatges d’aquest sistema és que permet la càrrega massiva i automàtica de la informació inicial d’assignacions de treballs i tutors, sempre que estigui introduïda dins el mòdul de Sigma TFEPE (Gestió de les ofertes i demandes de treball de Fi d’Estudis/Pràctiques). Aquesta informació es pot modificar en qualsevol moment, si és necessari. En el cas de no fer servir l’eina Sigma TFEPE per a les ofertes i assignacions, les dades es poden entrar també de forma manual.

S’ofereix un espai de seguiment individual per a cada treball, en el qual l’estudiant i el tutor poden intercanviar missatges i documents seguint la planificació general establerta per la coordinació, i si és el cas, personalitzada a nivell de cada tutor. Sigui com sigui, aquest seguiment es concreta mitjançant tasques que l’estudiant ha de complir a cada fita proposada pel tutor o coordinador.

Finalment, el tutor ha de tancar el treball per tal de que l’estudiant el lliuri (ambdós n’autoritzen o no la seva publicació), si s’escau es creen els tribunals que l’avaluen i si es compleixen les condicions establertes, el treball es publicarà al Dipòsit Digital de Documents (DDD).

La següent guia mostra tots els passos que permet fer l’eina per a dur a terme el seguiment dels treballs.

Podeu ampliar més informació sobre l’eina amb guies i manuals d’usuari per a cadascun dels rols: coordinador, tutor, estudiant i membres del tribunal.

 

Actualització IMPORTANT!

Us deixem aqui disponible la documentació de la sessió informativa sobre TFE del passat 22 de juny de 2018.

 

 

Urkund: la nova eina antiplagi pel professorat

La majoria de casos de plagi no són fruit de la intencionalitat o de la deshonestedat, sinó de la ignorància. Una ignorància sobre un aspecte clau de la feina acadèmica: citar correctament. Aquest plagi desintencionat es pot evitar si es reforça la importància en l’aprenentatge de tècniques de citació i, al mateix temps, s’aconsegueix rebaixar les temptacions de plagiar a propòsit.

Des de principis d’aquest curs acadèmic 2017-2018, s’ha completat el desplegament del que fins el curs passat era simplement una prova pilot. Es tracta de l’eina Urkund; un servei de detecció de similituds en els continguts digitals mitjançant un sistema de comparació que té com a objectiu la detecció, avaluació i prevenció del plagi en els treballs acadèmics que els estudiants han desenvolupat i lliurat al Campus Virtual.

Un cop lliurat el treball, es realitza un anàlisi del contingut per a determinar el grau de coincidència del mateix amb altres documents, tant els entregats per altres alumnes com disponibles a Internet,  per tal que el professorat pugui fer la seva valoració. Així doncs, l’ús d’Urkund té l’objectiu de facilitar la feina del professorat pel que fa a la detecció de plagis. Aquesta eina està integrada en el Campus Virtual de la UAB, basat en Moodle, concretament a l’activitat de Tasca (lliurament de treballs). Els formats d’arxiu suportat per Urkund són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt.

El professorat disposa d’un manual d’utilització en la secció d’ajuda del Campus Virtual i pot consultar una guia específica sobre com citar per a evitar el plagi. Si l’alumnat té dubtes sobre perquè cal citar i com evitar el plagi, pot consultar la següent guia.

UAB Academic Mobile, la nova app per consultar notes i fer enquestes

Per primer cop els alumnes de la UAB ja poden consultar les seves qualificacions i realitzar enquestes per avaluar l’activitat docent en una sola aplicació. El passat curs acadèmic, quan l’alumne volia revisar les seves notes tenia una aplicació específica per fer-ho: UAB Qualificacions. Per una altra banda, hi havia l’aplicació UAB Enquestes on l’alumnat podia avaluar als docents. Tanmateix, aquestes dues aplicacions han quedat inhabilitades i s’han unificat en una sola anomenada UAB Academic Mobile.

Una de les causes per les quals s’ha impulsat aquesta nova app és la incompatibilitat de l’aplicació antiga Qualificacions UAB amb les últimes versions de l’iOS (iPhone i iPad); l’aplicació deixava de funcionar en aquests dispositius. Així doncs, el setembre de 2017, l’empresa Sigma AIE va unificar les dues aplicacions per tal de millorar el funcionament i l’eficiència del servei. UAB Academic Mobile ja està disponible per qualsevol tipus de dispositiu mòbil i no ocupa quasi espai; solament pesa 9 MB.

L’aplicació et permet consultar a través del teu dispositiu mòbil o tauleta, i de manera personalitzada, una sèrie de serveis de gran utilitat durant el curs acadèmic:

 • Consulta de qualificacions

 

Funcions:

 • Rebràs notificacions en el moment exacte de la seva publicació
 • Informació sobre els crèdits, la data i lloc de revisió

Novetat:

 • Possibilitat d’aplicar filtres personalitzats

 

 

 

 

 

 • Enquestes

 

Funcions:                                  

 • Respon ràpidament des del teu dispositiu a les enquestes de satisfacció de la universitat: gestió administrativa i docència
 • Les teves respostes es desen al núvol. Podràs continuar i acabar l’enquesta en qualsevol moment

 

 

 

 

 

A més, es preveu en futures versions de l’aplicació incorporar millores per tal que els alumnes puguin gestionar amb major comoditat el curs acadèmic: consultar el seu horari i rebre avisos com, per exemple, una notificació de què s’acaba el termini de pagament de la matrícula.

No obstant això, en properes actualitzacions, UAB Academic Mobile no estarà solament adreçada als alumnes, sinó que el PDI (el professorat) podrà tenir el seu propi horari amb les classes que li pertoquen. Per tant, els docents també podran utilitzar l’aplicació per administrar el curs acadèmic des del seu dispositiu mòbil. En definitiva, tot el material acadèmic que encara es programa en format paper, tard o d’hora passarà per l’inevitable procés de digitalització.

L’app ja es pot descarregar gratuïtament des de Google Play per a dispositius Android i a l’App Store per a dispositius iOS.

               

 

 

Servei de detecció i prevenció de plagi

A partir del curs acadèmic 2017-2018, totes les aules virtuals de la UAB disposen de la possibilitat d’integrar l’eina de detecció de similituds en les entregues de treballs. Essencialment, l’objectiu de l’eina és la detecció i prevenció de plagi a través d’un servei de comparació de continguts.

Aquesta eina, que està disponible pels docents, es va posar en funcionament de forma experimental el curs 2016-2017 (en col·laboració amb el CSUC) en algunes aules, i enguany, aprofitant la migració de tot l’entorn de docència a un campus basat en Moodle, s’ha estès per tal que pugui utilitzar-se en qualsevol aula de forma integrada amb el lliurament de treballs.

Els professors interessats en conèixer més a fons el funcionament de l’eina podeu consultar-ho a l’ajuda del Campus Virtual, o bé accedint directament al manual explicatiu que hem creat.

Us animem a utilitzar aquest servei i esperem que us sigui d’ajuda!

Comença el nou curs acadèmic 2017-2018 al Campus Virtual

El proper dilluns, dia 10 de juliol, s’obrirà al Campus Virtual el nou curs acadèmic 2017-2018.

Els professors/es  ja podran començar a activar les seves assignatures. Les instruccions estaran disponibles en un lloc destacat de la pàgina d’inici del Campus Virtual.

Els alumnes veuran com els apareixen progressivament les assignatures a mida que el/la professor/a les activi al Campus Virtual. Cal tenir en compte que no han d’aparèixer per força totes les assignatures de les quals estan matriculats/des, ja que depèn del moment en el que es faci l’activació.

 

Publicació de materials al Campus Virtual (basat en Moodle)

Amb l’objectiu de facilitar que l’alumnat pugui disposar de forma àgil del material docent que fins ara es dipositava al servei de reprografia, el professorat el podrà publicar al Campus Virtual de la UAB a partir del curs vinent 2017-18.

En cas que aquest material contingui obra subjecta a drets d’autor, es podrà publicar igualment al Campus Virtual de la UAB, en les mateixes condicions com sempre s’ha fet al servei de reprografia.

En el cas d’obra subjecta a drets d’autor, cal respectar els termes del contracte de llicència d’ús de continguts al Campus Virtual, del qual destaquem les següents condicions:

 • El màxim de reproducció autoritzat es fixa en el 10% de l’obra o un capítol de similar extensió.
 • Si es tracta d’una publicació periòdica (per exemple, un revista científica) es podrà reproduir un article complet amb independència de la seva extensió.
 • Les obres publicades en forma de separata (per exemple, capítols de llibre fets per diferents autors) no tindran la consideració de publicacions periòdiques, per la qual cosa no podrà reproduir-se més del 10% de les mateixes.
 • L’obra original i l’autor han d’estar citats correctament.

Per contra, no seran objecte d’ús al campus virtual:

 • Les partitures musicals;
 • Les obres d’un sol ús, és a dir, quaderns d’exercicis o de problemes, ni qualsevol altra publicació que no sigui reutilitzable, sempre i quan aquest tipus d’obres no siguin del professor que fa la difusió o de la UAB;
 • Les compilacions o agrupacions de fragments d’obres, o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, és a dir, quan s’agrupa en un document diferents fragments de diverses publicacions ja siguin textuals, gràfiques o fotogràfiques

Posem a la vostra disposició les següents guies: Com citarModels de citació bibliogràfica, així com informació sobre propietat intel·lectual i accés obert a: Blog propietat intel·lectual i accés obert.

Us animem doncs a que, a partir del curs 2017-18, publiqueu  en el Campus Virtual de la UAB tot el material docent tal com ho feieu en el servei de reprografia, ja que està subjecte a les mateixes condicions legals.