Descobreix Microsoft Imagine: Experiència professional per als estudiants i professors

 

 • Què és Imagine?

Imagine és una plataforma de Microsoft que ofereix als estudiants les eines, els recursos i les experiències que necessiten per millorar el seu desenvolupament professional. Microsoft Imagine posa a disposició de manera gratuïta una gran varietat de programari que va des de Windows 10 a Visual Studio passant per Sistemes Operatius de servidors. Aquesta plataforma s’adreça exclusivament a l’ús acadèmic i, per tant, solament alumnes i professors poden accedir-hi amb el seu usuari i paraula de pas. Es recomana l’ús de Imagine per a tots els estudis però,  aquells amb un perfil de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries i Matemàtiques hi disposen del programari necessari per desenvolupar aplicacions i crear entorns de sistemes informàtics.

 • Com hi puc accedir?

Des de la Web del SI (Servei d’Informàticaà Programari amb llicència à Altres llicències i acords à Accedir a MSDN AA mitjançant el següent enllaç: https://msdnaa.uab.cat/   (MSDN Academic Alliance). Us heu d’autenticar amb el seu NIU i la Paraula de pas de la UAB.

Si se us denega l’accés, apareixerà aquesta pàgina i voldrà dir que no teniu un perfil d’estudiant ni de professor

Una vegada se’t concedeixi la llicència per entrar a Imagine, gràcies a la identificació del NIU i contrasenya, veuràs aquesta pàgina:

A la web oficial de Imagine podreu trobar moltíssima més informació i us animem a que comproveu vosaltres mateixos tot el que podeu fer gràcies a l’accés a Imagine que us proporciona la UAB.

També us presentem la llista de programes disponibles a Microsoft Imagine que destaquem pel seu ús:

– Visual Studio Community es conforma com el nou estàndard per desenvolupar        aplicacions multi plataforma per Windows, iOS i Android, i a més, aplicacions web i serveis en el núvol.

SQL server 2017 es tracta d’una base de dades fiable i completa per carregar treballs existents. Pots començar amb una versió gratuïta de 180 dies i després hauràs d’escollir entre la Developer Edition i l’Express Edition.

Windows 10, Windows Server 2016 i una infinitat d’eines d’ofimàtica i de gestió de projectes.

Si teniu problemes per accedir o per descarregar un programari de la plataforma MSDN AA us podeu posar en contacte amb el CAS a través d’aquesta web, o bé per correu electrònic (cas@uab.cat) o per telèfon (93 581 21 00)

Desplegament de l’eina de Treball de Fi d’Estudis

Dins el procés d’implementació d’eines digitals per a la millora de la qualitat docent que està duent a terme el Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, es vol impulsar l’ús de l’eina TFE (Treball de Final d’Estudis) en el seguiment i avaluació dels treballs finals d’estudis (tant a nivell de grau com a nivell de màster i postgrau).

Podeu accedir a la recent notícia “Com millorar el seguiment dels Treballs de Fi d’Estudis”  on expliquem breument el que permet fer l’eina per a dur a terme el seguiment dels treballs.

El proper dia 22 de juny a les 12 hores, a la Sala d’Actes del Rectorat, farem una sessió informativa per poder presentar-vos la planificació del desplegament d’aquesta eina, així com el seu funcionament (amb una breu demostració de la senzillesa del seu ús).

ACTIVITAT DATA HORA LLOC
Sessió informativa 22/6 12.00-13.30 Sala d’Actes del Rectorat

Aquesta sessió està adreçada als vicedegans de Qualitat, als coordinadors de TFG i TFM, al gestor acadèmic i al gestor de qualitat del Centre perquè seran els principals usuaris de l’eina.

Després de la sessió cada centre podrà valorar si està interessat en utilitzar l’eina per al nou curs 2018-2019, i això ens permetrà planificar el seu desplegament de forma acurada durant el setembre (amb una formació presencial als diferents rols).

Finalment teniu disponible un breu qüestionari dirigit als responsables dels TFG i TFM del Centre, que poden respondre conjunta o individualment. Us preguem que l’ompliu abans del 14 de juny. Amb les vostres respostes podrem obtenir dades sobre com feu actualment el seguiment/avaluació dels vostres treballs i així preparar per a la reunió dos o tres  exemples d’ús de l’eina pels casos més habituals.

Us esperem a la sessió de presentació  !

 

Com millorar el seguiment dels Treballs de Fi d’Estudis

Tant el Treball de Fi de Grau (TFG) com el Treball de Fi de Màster (TFM) són indispensables per finalitzar els estudis en qualsevol Facultat i Escola de la UAB. Per això, una bona comunicació entre tutor i estudiant és important per assolir un seguiment adient. Una bona traçabilitat permet augmentar la qualitat del procés, i conseqüentment, un bon resultat.

Detall d’un seguiment a l’eina TFE

L’eina de TFE (Treball de Final d’Estudis) està dissenyada per facilitar la comunicació i el seguiment dels treballs esmentats. A més, facilita l’intercanvi d’informació i de documents entre coordinadors, tutors, avaluadors i estudiants. Un dels avantatges d’aquest sistema és que permet la càrrega massiva i automàtica de la informació inicial d’assignacions de treballs i tutors, sempre que estigui introduïda dins el mòdul de Sigma TFEPE (Gestió de les ofertes i demandes de treball de Fi d’Estudis/Pràctiques). Aquesta informació es pot modificar en qualsevol moment, si és necessari. En el cas de no fer servir l’eina Sigma TFEPE per a les ofertes i assignacions, les dades es poden entrar també de forma manual.

S’ofereix un espai de seguiment individual per a cada treball, en el qual l’estudiant i el tutor poden intercanviar missatges i documents seguint la planificació general establerta per la coordinació, i si és el cas, personalitzada a nivell de cada tutor. Sigui com sigui, aquest seguiment es concreta mitjançant tasques que l’estudiant ha de complir a cada fita proposada pel tutor o coordinador.

Finalment, el tutor ha de tancar el treball per tal de que l’estudiant el lliuri (ambdós n’autoritzen o no la seva publicació), si s’escau es creen els tribunals que l’avaluen i si es compleixen les condicions establertes, el treball es publicarà al Dipòsit Digital de Documents (DDD).

La següent guia mostra tots els passos que permet fer l’eina per a dur a terme el seguiment dels treballs.

Podeu ampliar més informació sobre l’eina amb guies i manuals d’usuari per a cadascun dels rols: coordinador, tutor, estudiant i membres del tribunal.

CSIRT-UAB: prevenció i seguretat a la xarxa

A vegades pensem erròniament que la nostra informació no és interessant per ningú i que l’ús de les TIC és segur però, de sobte, un dia rebem un ciberatac i ens adonem que la xarxa està plagada de ciberamenaces. Per tant, la ciberseguretat és primordial per garantir la protecció de les TIC front aquests ciberatacs. Actualment, els CSIRT (centres de resposta a incidents de seguretat) cada dia estan més presents a organismes, institucions i empreses de totes les mides que cada vegada es troben més casos d’incidents de seguretat a la xarxa. Des de fa aproximadament un any que la UAB té el seu propi CSIRT on es treballa per garantir que els nostres sistemes siguin més segurs: s’estableixen unes pautes generals per als diferents serveis que puguin ser exposats a amenaces, es notifiquen possibles incidents de seguretat i s’alerta dels tipus d’amenaces.

Marc Cama, consultor extern de seguretat del CSIRT de la UAB, assegura que la mitja d’atacs que rebem a la universitat són d’uns 4000 intents per setmana. La majoria dels atacs que amenacen els nostres sistemes són els de força bruta: l’atacant tracta de descobrir forçadament l’usuari i la contrasenya, i així aconseguir entrar als sistemes. Aquests atacs, principalment, es proven en diferents tipus de serveis com:

 • Pàgines web amb WordPress, que es divideixen entre les quals es troben sota el servei de ‘’blogs.uab.cat’’ i les que funcionen amb el servei de Hosting. Aquestes pàgines reben, aproximadament, 376 intents d’atac per setmana.
 • Les pàgines amb un protocol de connexions SSH reben 86 intents d’atac per setmana. El programa SSH protegeix la informació que viatja per la xarxa mitjançant unes tècniques de xifrat que fan el contingut il·legible i creen moltes dificultats per aquells que tracten d’esbrinar usuaris i paraules de pas.
 • Les pàgines amb Escriptori remot permeten a l’usuari controlar remotament un altre ordinador des del seu escriptori. Per exemple, et permet connectar-te des de casa a l’ordinador de la feina. Es calcula que a la UAB aquestes pàgines reben 50 intents d’atac per setmana.

I què fa el CSIRT per refusar els ciberatacs? Una de les principals accions consisteix en la gestió d’incidents com a mesura de protecció dels nostres sistemes. Constantment El CSIRT fa cerques a la xarxa per trobar possibles filtracions que puguin perjudicar els nostres equips,  i així mantenir la seguretat de la xarxa universitària.  Quan el CSIRT identifica un intent d’atac, l’atura fent un reinici de la sessió entre el client i el servidor. Seguidament, s’informa de l’amenaça del ciberatac a l’usuari que es troba connectat a l’equip afectat mitjançant un correu electrònic (identificat gràcies a l’obtenció del NIU). En el cas que es produís un incident que el CSIRT no detectes, l’usuari afectat pot posar-se en contacte amb el CAS (Centre d’Assistència i Suport) que redirigirà la seva consulta al centre de resposta d’incidents de seguretat.

Quins serveis ofereix el CSIRT? Actualment, els usuaris poden sol·licitar l’anàlisi de serveis dels seus sistemes, webs, sistemes operatius o  aplicacions mitjançant un formulari, i així detectar possibles vulnerabilitats als seus equips. Una vegada realitzat l’anàlisi es fa un informe executiu que s’entregarà a l’usuari perquè realitzi les tasques necessàries per solucionar les debilitats dels seus serveis. Tanmateix, pròximament es crearà un formulari d’alerta a la pàgina web del CSIRT on els usuaris puguin reportar més fàcilment diferents tipus d’incidents. Per exemple, si informen que han rebut un correu de phishing, es tallarà l’accés a l’URL en qüestió al més aviat possible.

A més, el CSIRT informa sobre una sèrie de recomanacions de seguretat que hauria de complir l’usuari com tenir antivirus o canviar contrasenyes a  l’apartat ‘’Oficina de seguretat’’ de la pàgina web. També s’incideix en la seguretat perimetral on es recomanen unes guies, principalment adreçades al PAS, per tal que implementin unes bones pràctiques i mesures de seguretat. A més, des del CSIRT es recomana, tant al professorat com a l’alumnat, consultar a la web la secció de Comunicats i Notícies per estar al corrent de les notícies i vulnerabilitats més importants i d’interès general. Així doncs, el centre de resposta a incidents de seguretat té l’objectiu de mantenir informats als usuaris per tal que hi hagi més conscienciació de la seguretat i la prevenció front als ciberatacs.

 

 

Arriba la 3a edició de la TechParty a la UAB

Videojocs a la universitat durant un cap de setmana? D’això es tracta la TechParty de la UAB que se celebra per tercer any consecutiu a la universitat, i tornarà a reunir aficionats i professionals dels videojocs. Després de l’èxit de la segona edició, es prepara un cap de setmana frenètic amb una sèrie d’activitats que podreu gaudir durant els pròxims 20, 21 i 22 d’abril com exhibicions, una fira d’empreses o la presentació de nous videojocs.

L’esdeveniment tindrà lloc a l’Escola d’Enginyeria de la UAB i, aquest any, la TechParty serà amfitriona de la Overwatch League de la CCU (Campionats de Catalunya Universitaris).  La CCU col·labora amb la University e-Sports en una excitant competició de videojocs que té l’objectiu de promoure els e-Sports entre joves universitaris. Aquest entusiasmador torneig enfronta a nombrosos equips universitaris d’Espanya per establir una plataforma on tothom pugui competir en alguns dels videojocs més aclamats: League of Legends, Hearthstone, i aquest any, com a novetat, hi haurà el Clash Royale.

La TechParty també té el seu costat solidari ja que, aquest any, col·labora amb Juegaterapia, una fundació que ofereix entreteniment i diversió a nens i nenes ingressats a hospitals oncològics.  Des de ja fa vuit anys, Juegaterapia aplica els videojocs com a medicina per millorar la vida dels infants que pateixen càncer. Així doncs, la TechParty col·labora amb aquesta causa destinant 2€ de cada entrada per a la fundació.

Ja pots comprar la teva entrada per la festa dels videojocs de la UAB a Ticketea, recorda que són limitades. Tota la informació es troba a la web de la Techparty. I si encara tens dubtes, contacta a través de vocalia.techparty@gamersuab.cat.

Urkund: la nova eina antiplagi pel professorat

La majoria de casos de plagi no són fruit de la intencionalitat o de la deshonestedat, sinó de la ignorància. Una ignorància sobre un aspecte clau de la feina acadèmica: citar correctament. Aquest plagi desintencionat es pot evitar si es reforça la importància en l’aprenentatge de tècniques de citació i, al mateix temps, s’aconsegueix rebaixar les temptacions de plagiar a propòsit.

Des de principis d’aquest curs acadèmic 2017-2018, s’ha completat el desplegament del que fins el curs passat era simplement una prova pilot. Es tracta de l’eina Urkund; un servei de detecció de similituds en els continguts digitals mitjançant un sistema de comparació que té com a objectiu la detecció, avaluació i prevenció del plagi en els treballs acadèmics que els estudiants han desenvolupat i lliurat al Campus Virtual.

Un cop lliurat el treball, es realitza un anàlisi del contingut per a determinar el grau de coincidència del mateix amb altres documents, tant els entregats per altres alumnes com disponibles a Internet,  per tal que el professorat pugui fer la seva valoració. Així doncs, l’ús d’Urkund té l’objectiu de facilitar la feina del professorat pel que fa a la detecció de plagis. Aquesta eina està integrada en el Campus Virtual de la UAB, basat en Moodle, concretament a l’activitat de Tasca (lliurament de treballs). Els formats d’arxiu suportat per Urkund són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt.

El professorat disposa d’un manual d’utilització en la secció d’ajuda del Campus Virtual i pot consultar una guia específica sobre com citar per a evitar el plagi. Si l’alumnat té dubtes sobre perquè cal citar i com evitar el plagi, pot consultar la següent guia.

Tot el que has de saber sobre els equips recomanats de la UAB

Actualment el 80% dels ordinadors que utilitza el personal de la UAB com a eina de treball són els equips que recomana la Universitat, fet que garanteix una sèrie de serveis i avantatges pels usuaris. ’’Fa 10 anys cadascú es comprava l’ordinador que volia però les incidències de tot tipus eren massa freqüents’’, explica Carlos Serrano, responsable tècnic dels equips recomanats. Així doncs, es va decidir homogeneïtzar el parc d’ordinadors, principalment, per dues raons: reduir les incidències que afecten a les persones que utilitzen els ordinadors i oferir preus competitius i serveis addicionals. I quins avantatges tenen aquests equips recomanats?

 • L’equip quedarà instal·lat amb el programari estàndard de la UAB, incloent totes les mesures de seguretat per evitar incidències i pèrdua de dades
 • Els equips de sobretaula vénen acompanyats de 5 anys de garantia, mentre que els portàtils en tenen 4. Aquest acord garanteix que qualsevol problema que presenti l’ordinador tindrà suport per part d’un servei tècnic en menys de 48 hores
 • En cas que se l’hagin d’emportar, els proveïdors que han subministrat l’equip estan obligats a facilitar-ne un de substitució a l’usuari. Com que el proveïdor del manteniment és el mateix que el dels ordinadors, subministra equips de gamma professional que estan preparats per a treballar-hi molts anys sense que donin problemes
 • El traspàs del correu local, llibreta d’adreces, llista de “preferits del navegador’’ i la còpia de les dades d’usuari (carpeta “Els meus documents” o “Mis Documentos”) al nou ordinador té un cost associat, i el farà el proveïdor en el moment de la instal·lació si s’ha demanat en el mateix procediment de compra

A més, s’ha buscat solució a les diferents necessitats especials que poden sorgir, de manera que a l’equip recomanat base se li poden afegir petites variacions; ampliació de disc, altra targeta gràfica, ampliació de memòria…

Procés de compra

Per comprar un equip recomanat i gaudir dels serveis associats, el professorat i el personal han d’adreçar-se al seu suport administratiu que farà la comanda a través de la Unitat de Compres. Quan la comanda estigui autoritzada, el proveïdor localitzarà l’usuari per fer l’entrega i la instal·lació del equip recomanat.

Per una altra banda, si algú necessita comprar un equip diferent del recomanat, cal omplir el formulari de notificació de compra d’equip diferent al recomanat i, sobretot, marcar una casella amb la qual el comprador es compromet a no demanar ajuda al Servei d’Informàtica si presenta algun problema. No oblideu que si compreu equips diferents als recomanats haureu de comptar amb les habilitats o recursos tècnics per fer la instal.lació i el manteniment dels ordinadors perquè el Servei d’Informàtica, SIDs inclosos, només antendrà incidències i consultes d’equips recomanats.

Per més informació sobre les condicions de compra dels equips recomanats, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Compres (tel. 1117).

Procés de Selecció

La selecció dels equips recomanats passa cada any per un concurs públic per tal de mantenir l’oferta d’ equips actualitzada i aconseguir amb millors condicions en prestacions . Normalment, els fabricants accedeixen a abaixar els preus perquè els hi interessa vendre ordinadors a gran escala. ‘’Aquest any hem aconseguit que l’ordinador sense monitor valgui 60 euros menys i que ens regalin un ratolí sense fils per tots els equips, i el cable de seguretat i una maleta només pels equips portàtils’’. I quins són aquests equips recomanats? Actualment hi ha tres models disponibles per escollir. Si vols saber quin és el més adient segons les teves necessitats, consulta les característiques tècniques dels equips actualment recomanats:

 • Equip de sobretaula HP ProDesk 600 G3 MT
 • Equip portàtil HP ProBook 640 G3
 • Equip portàtil lleuger Toshiba Portégé Z30-C-16J SSD

Per aprofundir en els detalls d’aquest servei, podeu consultar el maquinari i programari recomanat.

 

 

 

 

UAB Academic Mobile, la nova app per consultar notes i fer enquestes

Per primer cop els alumnes de la UAB ja poden consultar les seves qualificacions i realitzar enquestes per avaluar l’activitat docent en una sola aplicació. El passat curs acadèmic, quan l’alumne volia revisar les seves notes tenia una aplicació específica per fer-ho: UAB Qualificacions. Per una altra banda, hi havia l’aplicació UAB Enquestes on l’alumnat podia avaluar als docents. Tanmateix, aquestes dues aplicacions han quedat inhabilitades i s’han unificat en una sola anomenada UAB Academic Mobile.

Una de les causes per les quals s’ha impulsat aquesta nova app és la incompatibilitat de l’aplicació antiga Qualificacions UAB amb les últimes versions de l’iOS (iPhone i iPad); l’aplicació deixava de funcionar en aquests dispositius. Així doncs, el setembre de 2017, l’empresa Sigma AIE va unificar les dues aplicacions per tal de millorar el funcionament i l’eficiència del servei. UAB Academic Mobile ja està disponible per qualsevol tipus de dispositiu mòbil i no ocupa quasi espai; solament pesa 9 MB.

L’aplicació et permet consultar a través del teu dispositiu mòbil o tauleta, i de manera personalitzada, una sèrie de serveis de gran utilitat durant el curs acadèmic:

 • Consulta de qualificacions

 

Funcions:

 • Rebràs notificacions en el moment exacte de la seva publicació
 • Informació sobre els crèdits, la data i lloc de revisió

Novetat:

 • Possibilitat d’aplicar filtres personalitzats

 

 

 

 

 

 • Enquestes

 

Funcions:                                  

 • Respon ràpidament des del teu dispositiu a les enquestes de satisfacció de la universitat: gestió administrativa i docència
 • Les teves respostes es desen al núvol. Podràs continuar i acabar l’enquesta en qualsevol moment

 

 

 

 

 

A més, es preveu en futures versions de l’aplicació incorporar millores per tal que els alumnes puguin gestionar amb major comoditat el curs acadèmic: consultar el seu horari i rebre avisos com, per exemple, una notificació de què s’acaba el termini de pagament de la matrícula.

No obstant això, en properes actualitzacions, UAB Academic Mobile no estarà solament adreçada als alumnes, sinó que el PDI (el professorat) podrà tenir el seu propi horari amb les classes que li pertoquen. Per tant, els docents també podran utilitzar l’aplicació per administrar el curs acadèmic des del seu dispositiu mòbil. En definitiva, tot el material acadèmic que encara es programa en format paper, tard o d’hora passarà per l’inevitable procés de digitalització.

L’app ja es pot descarregar gratuïtament des de Google Play per a dispositius Android i a l’App Store per a dispositius iOS.

               

 

 

Activitat del CAS 4rt trimestre 2017

Si fem una visió general de les dades registrades pel CAS durant el 4rt trimestre de 2017, podem apreciar un augment de l’ús del servei i de la seva efectivitat, especialment, durant el mes d’octubre per l’inici del curs acadèmic. Tanmateix, durant el mes de novembre s’ha mantingut un nivell similar i al desembre es redueix quasi a la meitat per la finalització del trimestre.

En la següent infografia observem que el nombre total de casos registrats han estat 5.971 (6.247 el trimestre anterior), la majoria dels quals han estat consultes sobre els serveis, seguit d’incidències i peticions. D’una banda, augmenta el nombre de trucades rebudes però es redueixen el nombre de trucades fora de servei (2,22%) i perdudes (0,45%). Per tant, el 97,33% de les 6.317 trucades  han sigut ateses en horari de servei, i el 86,01% ateses en menys de 30 segons. Per altre banda, s’han gestionat 3.516 correus rebuts. No obstant això, els problemes no segueixen horaris així que s’han gestionat 77 incidències fora de l’horari de servei: 33 al novembre, 27 durant octubre i 17 en desembre. Si amplieu la imatge, podeu apreciar-ho millor als gràfics.

Destaquem una millora en l’efectivitat del CAS, sobretot, per l’augment de casos resolts i una contínua eficiència pel que fa a la resolució de problemes durant els tres mesos. El 89,29% dels 6.405 casos rebuts han sigut resolts pel CAS, i el 62,64% en menys de 30 minuts.

El CAS (Centre d’Assistència i Suport), que realitza la seva activitat en col·laboració amb els SIDs i la resta de personal de la Direcció de TIC, s’encarrega d’oferir assistència i suport en l’àmbit informàtic. Us podeu adreçar al CAS sempre que tingueu algun problema, dubte o incidència informàtica.

L’horari d’atenció als usuaris és el següent:

– De dilluns a divendres no festius: de les 8 a les 20h (excepte períodes vacacionals)

Estrenem targeta a la UAB

Alguns no sabreu encara que, des d’aquest passat juliol, la gestió dels carnets de la UAB ha passat al Banc Santander, i per tant, s’ha creat un nou format de targeta. Anteriorment, ja feia la gestió d’alguns col·lectius minoritaris però ara ha passat a gestionar tots els col·lectius de la UAB. Així que, Caixa Catalunya ha deixat definitivament d’estar al càrrec de les targetes universitàries.

Us presentem el nou format de targeta que estarà disponible al febrer o març (la data encara s’ha de determinar) i coincidirà amb una campanya itinerant pels centres organitzada per tal que, tant els pertanyents al PAS, com al PDI puguin bescanviar la seva targeta actual per la nova del Santander.  Actualment, la nova targeta ja inclou els mateixos serveis que l’actual: identificació a dins i a fora de la universitat, accés i préstec bibliotecari, accés a impressores multiservei, Control de presència per al PAS i control d’accessos a pàrquings i edificis.

I quins avantatges té aquesta nova targeta respecte l’altre? Per una banda, aquest nou format permetrà el control d’accessos a pàrquings i edificis de la universitat  mitjançant el sistema de contactless, és a dir, solament aproximant la targeta podràs accedir-hi, i així s’evitarà el desgast de les targetes. Actualment, també s’està treballant per adaptar tots els lectors que hi ha a les barreres dels pàrquings, a les portes d’accés i a les impressores per tal de poder fer servir la capacitat contactless de les targetes.

Segons David Asensio, cap del projecte de les targetes, aprofitant que vivim l’era dels smartphones, també s’està treballant per tal que, de cara al curs vinent sigui possible vincular el nou carnet amb qualsevol tipus de mòbil. Així que no pateixis si et deixes la targeta a casa, perquè podràs gaudir de tots els serveis des del teu smartphone. També s’estan estudiant possibles acords amb entitats de transport per unificar el servei amb el carnet universitari. La nova targeta de la UAB ja està disponible per les altes, renovacions per caducitat, pèrdua, robatori o incidències. Hi ha dues vies per gestionar l’obtenció del nou carnet:

 • La impressió instantània: Consisteix a fer-se el carnet en l’acte als diferents punts disponibles a la UAB. Pots fer-te la fotografia en el moment si vols renovar la que ja tens o és la primera, i sortir amb el carnet a les teves mans en pocs minuts. Hi ha un punt fix a l’oficina del Banc Santander al campus i ,durant els períodes de matrícula, també hi ha diferents punts repartits per la UAB per tal que tothom tingui un punt a prop de la seva Facultat.
 • També pots escollir la impressió centralitzada que consisteix a omplir un formulari web que permet fer una sol·licitud de la nova targeta (renovar la fotografia si és necessari) i rebre-la a casa o al teu centre en unes 3 setmanes. Per últim, només falta activar-la per gaudir de tots els serveis disponibles.