Pròxima reunió: dijous 14.-

Podeu triar aquestes hores:

13,30.-

o

15,30.-

Si no us va bé cap de les dues, jo hi seré al despatx tota la tarda o fins i tot podríem quedar a l’hora de dinar, si m’aviseu.

Gràcies!

***

Publicat dins de General | Envia un comentari

Reunió prèvia a la segona fase.

Atès que molts ja heu entregat la primera fase del vostre treball, quedeu emplaçats a una reunió general:

Dijous 25, tarda: 15,30.

O bé,

Divendres 26 matí 13,30.

Al despatx B2-115.

 

Això permetrà iniciar ja la segona fase.

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

REUNIÓ GENERAL.

Atès que hi ha diferents ritmes en el treball, us suggereixo la següent reunió general (podeu venir un dia o un altre) al meu despatx B2-115:

 

Dijous, 28 DE GENER, 13,30 HORES

Divendres, 29 DE GENER, 15,30 HORES.

***

Publicat dins de General | Envia un comentari

Com s’escriu?

…      1.-En primer lloc, us comento que l’escrit es pot fer en català, castellà, francès, anglès o portuguès.

*

     2.-La regla d’escriptura és senzilla: escriviu amb claredat. Això vol dir frases curtes –subjecte, verb i predicat- i màxima precisió en el vocabulari.

**

  …    3.-Com s’aprèn a escriure? Llegint molt. Us ha de passar com al Quixot, que va acabar confonent-se amb les seves lectures. No hi ha un altre camí. Ja posats, millor llegir textos ben escrits, però això ja ho deixo a la vostra elecció. De fet, com deia el mestre processalista Majada, cal llegir sobretot escrits que no siguin del farragós món jurídic. Un suggeriment: qualsevol article d’Ortega y Gasset (no pel que diu, sinó per com ho diu).

***

Publicat dins de Com s'escriu? | Envia un comentari

Com començar?

 1.-Trïi el tema. Com més concret, millor. Per exemple: “Jurisprudència recent sobre el caràcter probatori i la presumpció de veracitat de les actes i informes de la Inspecció de Treball”. Bé, si té dubtes, esperi una mica més abans de precisar-lo. Però recordi: contra menys ambiciós, millor.

*

 …     2.-Ara, haurà de consultar DUES O TRES OBRES GENERALS. Què són les “obres generals”? Són els manuals de l’assignatura (per exemple, un parell de llibres de text  de Dret laboral) i les enciclopèdies jurídiques  (atenció, l’article de Viquipedia no és gaire fiable ja que està desfasat i limitat a la realitat mexicana, però podeu donar un cop d’ull).

     També pot servir com a obra general la consulta pura y simple de la Llei vigent en la matèria que, per cert, és força recent (vegeu: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/556938-l-23-2015-de-21-jul-ordenadora-del-sistema-de-inspeccion-de-trabajo-y-seguridad.html).

**

….      3.-Bé, ara és el moment solemne de REDACTAR LA PRIMERA PÀGINA. Atenció, només una pàgina (amb els marges habituals, Times new Roman 14 i 1’5 entre línies). El nom vostre ha d’anar a la part superior esquerra.

 

El contingut és aquest:

 

 …     1.-Tema i  matèria a tractar. Evidentment, en part seran només preguntes. Per exemple, “el treball vol investigar la noció d’obstrucció a la inspecció i si aquesta ha de ser només física o si pot incorporar conductes de simulació, de falsejament de la documentació, etc.”

…      2.-Aquesta explicació només pot allargar-se mitja pàgina o potser una mica més, ja que la resta estarà dedicada al primer índex. És suficient que hi hagi quatre o cinc punts, a més de la introducció i les conclusions.

 …     Atenció: per a veure com es confegeix un índex, examineu amb calma  el del del manual que heu consultat i, a més, doneu un cop d´ull als índexs de qualsevol article de la Revista de Administración Pública (la tenim a la biblioteca en paper). Em comenteu la vostra consulta en un paper apart.

     3.-Finalment, indiqueu dos o tres obres (articles, llibres, textos legals o sentències) com a bibliografia elemental, que és la primera que consultareu.

***

Ànim, us espera un llarg i corb camí.

Publicat dins de El primer full | Envia un comentari

Horari de consultes.

Els dimarts les 13,35.

o bé els dijous a les 15,30.

(però és millor que aviseu abans per correu electrònic o verbalment).

***

Publicat dins de Horari de consultes. | Envia un comentari

Tema del treball

1.-Aquest any el tema girarà entorn la inspecció de treball. Aquest és una tema que pot interessar tant els estudiants de Dret, com els d’ADE com els de Relacions laborals.

*

2.-Ara bé, caldrà concretar una mica més el tema. Així, us suggereixo els següents:

.-L’organització de la Inspeccíó de Treball.

.-La selecció dels inspectors de treball (com es fa per a ser inspector de treball).

.-La legislació vigent en matèria d’inspecció de treball (la llei actual i les lleis precedents; la normativa connexa; la normativa autonòmica, els reglaments…).

.-Presumpció de veracitat i caràcter probatori de les actes dels inspectors (en especial, jurisprudència al respecte).

.-L’obstrucció a la inspecció de treball (també predominantment jurisprudencial).

.-La lluita contra l’economia clandestina a través de la inspecció de treball.

***

Publicat dins de General | Envia un comentari