8- Autoavaluació

autoevaluacion-colorL’autoavaluació és una estratègia educativa que consisteix a efectuar una anàlisi crítica per part d’un mateix, amb la finalitat de valorar una situació o jutjar els resultats d’una determinada tasca.

L’autoavaluació és un mètode clau en el procés d’ensenyament aprenentatge per fomentar la responsabilitat que té el propi estudiant de ser el seu propi avaluador, com així també en la presa de consciència sobre el seu progrés personal en el procés educatiu. Continua llegint

5- Llibre digital Vs. llibre de text

librosEl llibre de text convencional és una eina educativa que s’utilitza en l’educació formal com a mitjà perquè els professionals de l’educació puguin seguir un guió de coneixements que han de transmetre als discents i complir d’aquesta manera amb els objectius curriculars.

Amb la utilització d’aquest tipus de llibre el professor pren un paper actiu respecte a l’alumne, però pel contrari té un paper passiu en relació a l’ensenyament-aprenentatge. No exposo amb això que el llibre convencional sigui o no útil, però sí que és important tenir en compte les mancances respecte a la utilització i la practicitat que aquest té en el segle XXI. Continua llegint

4- Recurs digital per l’ocupació

rsEl creixent ús de les xarxes professionals com a eines, tant de l’empresari com del treballador, per a la cerca d’ocupació, ha donat lloc a un nou context laboral que requereix de l’aprenentatge de nous mètodes que fomentin el desenvolupament de destreses i habilitats que facin a la persona més competent al mercat laboral. Continua llegint