Què són els espais de comunicació?

Els espais de comunicació ofereixen, al Campus Virtual, un entorn al qual hi tenen accés:

 • Usuaris coordinadors que poden publicar informació i avisos.
 • Tots els estudiants i/o professors/es d’un grau, facultat, doctorat,… que poden consultar la informació publicada pels coordinadors i rebre els avisos.

Són aules moodle que tenen un conjunt restringit d’eines per facilitar la comunicació amb el gran volum d’usuaris que hi tenen accés.

Les eines disponibles per als usuaris amb rol “Professor són les següents:

 • Eines de comunicació:
  • Fòrum d’avisos i notícies.
  • Activitat de fòrum.
  • Enviament de missatges.
 • Eines de publicació de continguts (recursos):
  • Carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, url.

Els usuaris amb rol “Estudiant”:

 • Reben tots els correus amb els avisos i/o notícies que es publiquin al “Fòrum d’avisos i notícies” o als altres fòrums que es creïn, així com també els missatges.
 • Poden consultar tota la informació publicada als fòrums, però no poden respondre dins el mateix fòrum. El motiu és que podria suposar un gran volum de respostes dels N estudiants potencials.
 • No poden consultar el llistat de participants. El motiu és per evitar enviaments massius de missatges.
 • Poden consultar i descarregar-se el contingut publicat.

Descarregar la informació completa (pdf – 971KB)