Com sol·licitar un espai de comunicació

Per sol·licitar la creació d’un espai de comunicació, heu d’enviar un correu electrònic al CAS (cas@uab.cat) indicant la següent informació:

  • Nom de l’espai. Per exemple: Espai de comunicació del Grau de Química.
  • NIUs dels usuaris coordinadors que tindran rol “professor”. D’entrada hi ha suficient amb un, ja que després es podran afegir o treure d’altres.
  • Codis dels plans d’estudis del grau, facultat, doctorat… Serveixen per donar accés als alumnes que hi estan matriculats. L’accés serà amb rol “alumne”.
  • Opcionalment, codis de les titulacions del grau o facultat. Serveixen per donar accés als professors que consten com a titulars a Sigma d’assignatures que pertanyen a aquests codis de titulació. L’accés serà amb rol “alumne”.