Notícies en una Aula Moodle

Totes les Aules Moodle es creen per defecte amb un fòrum anomenat Fòrum d’avisos i notícies (situat a la part superior). Aquest és un fòrum especial en el que els alumnes no poden participar i que els professors poden utilitzar per publicar notícies sobre l’assignatura.

forumLes darreres publicacions que es facin en el fòrum de notícies apareixeran en el bloc Últimes notícies.

noticies2

El Fòrum d’avisos i notícies no es pot eliminar, però sí que es pot amagar.

Més informació a Què és el fòrum d’avisos i notícies.