Què hi ha al menú d’usuari?

El Menú d’usuari està a la part superior dreta i es pot identificar perquè apareix el nom de l’usuari/a amb el que s’ha accedit. Mitjançant aquest menú teniu accés ràpid a les pàgines del perfil personal.

  • Tauler: mostra el resum de les assignatures a les que teniu accés.
  • Perfil: permet revisar i actualitzar la informació visible per altres usuaris amb els que compartiu assignatures.
  • Qualificacions: mostra un resum de les notes obtingudes a totes les assignatures. Aquesta vista és molt útil per als estudiants.
  • Missatges: facilita un accés ràpid a tots els missatges publicats/enviats a qualsevol assignatura, tant si s’és el destinatari com el remitent.
  • Preferències: permet canviar o personalitzar els temes relacionats amb el vostre compte d’usuari.
  • Surt: tanca la vostra sessió d’usuari a Moodle.
  • Canvia rol a..: permet veure l’aula amb altres rols. Aquesta opció només està disponible per al professorat.