Què és una tasca?

Una tasca permet que els alumnes lliurin un o varis fitxers, o bé, que escriguin un text dins d’un formulari per ser avaluat pel professor.

També permet que el professor pugui fer una avaluació (amb qualificació i comentaris) sobre una activitat no realitzada dins l’aula moodle, per a que sigui visualitzat per cada alumne.