Enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat i Enquesta d’Avaluació d’Assignatures/mòduls de grau/màster universitari, del segon semestre del curs acadèmic 2017/2018

Estan actives dues enquestes de qualitat docent per als estudiants de grau i de màster universitari:

  1. enquesta per a avaluar l’actuació docent del professorat i
  2. enquesta d’avaluació d’assignatures/mòduls

 

Les dues enquestes estaran actives fins el 8 de juny de 2018, i ja hi podeu accedir: www.uab.cat/enquestes.

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per a la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. Aquesta valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

Animem els estudiants a respondre-les per tal d’identificar accions de millora!