Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

juny 30 2017

ML

Posted in |

4a sessió:

1– Comentaris generals sobre l’exercici de la ressenya.

2– Pràctica de l’expressió oral (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4).

3– Pràctica model d’àrea 3 (gramàtica i lèxic) del nou model de prova, corresponent a coneixements gramaticals i de lèxic. model_àrea3_4asessió_correcció

4–  Exercici de repàs gramatical. Repàs gramatical (correcció)

5– Repassem l’estructura de la prova i les àrees de què consta. Tancament de la formació (repàs general de dubtes pendents).

– DEURES:

1) Repàs general (consells)

2) Aquí teniu, també, un altre model d’àrea 3 (gramàtica i lèxic) per practicar, amb el model de correcció.

cropped-cropped-pajarites.jpg

3a sessió:

1– Comentaris generals sobre l’exercici de l’article d’opinió.

2 Àrea 3. Coneixements gramaticals. Àrea 3. Correcció.

Remarques verbs

Remarques pronoms relatius

Remarques preposicions i conjuncions

Remarques pronoms febles (teoria i exercicis)

3– Presentació del tercer itinerari d’expressió escrita:  els textos expositius i descriptius, corresponent a l’àrea 1 de l’examen (ressenya, informe i correu electrònic formal).

4– Exercici de precisió lèxica.

Correcció precisió lèxica

5–  Presentació de l’itinerari d’aprenentatge de l’expressió oral, corresponent a l’àrea 4 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i expressió oral. Pràctica (en directe) de l’expressió oral (cas 1, cas 2, cas 3, cas 4).

 

– DEURES:

1) Pràctica de l’àrea 3 (gramàtica i lèxic) a partir d’un model d’àrea 3, corresponent a coneixements gramaticals i de lèxic. Porteu aquesta feina feta a la pròxima sessió, ja que en farem la correcció a classe i en comentarem els dubtes que tingueu.

2) Itinerari d’aprenentatge de textos expositius i/o descriptius

3) Tasca de textos expositius i/o descriptius (ressenya). Recordeu que és important revisar el text a consciència un cop l’heu redactat. Valoreu-ne l’adequació al context, la resolució de les 3 subtasques, la claredat en l’exposició de les idees, la precisió i variació del lèxic i els errors de gramàtica.
Podeu enviar l’escrit, d’unes 250-300 paraules, a l’adreça marc.lluch@uab.cat   abans de la pròxima sessió.

4) Continueu treballant els dossiers d’ortografia i de morfologia i sintaxi, segons la proposta de treball del bloc d’itineraris d’aprenentatge, i també el lèxic proposat al bloc d’itineraris d’aprenentatge.

cropped-cropped-pajarites.jpg

2a sessió:

1– Comentaris generals sobre l’exercici de Síntesi i transformació d’un text oral.

2– Presentació de l’itinerari de lèxic. Lèxic (1) .  Correcció Lèxic (1)

3– Presentació del text argumentatiu. Article d’opinió (característiques i estructura), corresponent a l’àrea 1 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i d’expressió escrita (revisem-ne els criteris d’avaluació i aquests consells per aconseguir una bona argumentació).

4– Activitat conjunta, a classe. Activitat article d’opinió

5–Gramàtica. Prova pronoms febles. Prova pronoms febles (correcció)

6–Presentació de l’expressió oral, corresponent a l’àrea 4 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió escrita i expressió oral, i que es practicarà en les dues últimes sessions (3a i 4a): itinerari d’expressió oral, amb les propostes per practicar i models amb valoracions fetes.

– DEURES:

1) Continueu treballant els dossiers d’ortografia i de morfologia i sintaxi, segons la proposta de treball del bloc d’itineraris d’aprenentatge.

2) Treballeu els connectors: preposicions i conjuncions amb el curs de llengua catalana nivell CLlegiu la presentació teòrica de les preposicions (remarques, 135-140)  i de les conjuncions (pàgines 144- 149). Feu les activitats de preposicions (a partir de la pàgina 141, activitats 1-8) i de les conjuncions (pàgina 150, activitats 2, 4 i 5). Us les podeu autocorregir a la pàgina 277 i següents. Si en teniu dubtes, plantegeu-los durant la propera classe.

3) Treballeu el lèxic proposat al bloc d’itineraris d’aprenentatge.

– Activitat d’expressió escrita:

1) Itinerari d’aprenentatge de l’article d’opinió.

2) Tasca de l’article d’opinió.

Cal enviar l’escrit, d’unes 350-400 paraules, en format Word, a l’adreça marc.lluch@uab.cat, abans de la pròxima sessió, si pot ser.

– Activitat d’expressió oral:

1) Repasseu l’itinerari d’aprenentatge de l’expressió oral
2) Prepareu la tasca d’expressió oral (cas 1cas 2cas 3cas 4). Cal escollir un dels casos i preparar-ne l’exposició oral per a la sessió 3 o 4 (segons el dia que hagi triat cadascú per dur-la a terme).

 

cropped-cropped-pajarites.jpg

1a sessió:

Aquest és l’espai privat del curs en què aniré informant de qüestions relacionades amb el nostre grup.

1– Presentació de l’acció formativa i dels diferents aspectes que cal tenir en compte per tal que aquesta formació sigui satisfactòria.

2–  Presentació del model d’examen (descripció, estructura, barems i model d’examen). Estructura examen.

3– Presentació de l’itinerari de gramàtica.

4– Activitat conjunta sobre diversos aspectes de gramàtica. Correcció aspectes de gramàtica.

5– Presentació de la síntesi i transformació d’un text oral, corresponent a l’àrea 2 de l’examen, en què es valoren les habilitats de comprensió oral i d’expressió escrita. Activitat conjunta, a classe, a partir d’aquest àudio. Síntesi i transformació…

 

– DEURES:

1) Autoavaluació general del nivell fent l’àrea 3 (gramàtica i vocabulari) del model de prova de la CIFALC; a continuació, feu-ne la comprovació amb el model de correcció.

2) Itinerari d’aprenentatge de gramàtica (autocorrectiu)


– Activitat d’expressió escrita:

1) Itinerari d’aprenentatge de síntesi i transformació d’un text oral
2) Tasca de síntesi i transformació d’un text oral (1)
(àudio entrevista Anna Veiga)

 

cropped-cropped-pajarites.jpg