Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

nov. 05 2015

3. avaluació

Posted in |

L’avaluació final del curs de nivell superior de català (C2) depèn de la nota obtinguda a la prova de la CIFALC (apte o bé no apte).

L’avaluació continuada és l’avaluació que el professorat fa del progrés de l’alumne d’acord amb la feina realitzada durant el curs i l’assistència a classe. Aquesta avaluació és la que determina, sempre un cop s’ha superat la prova de la CIFALC, si la nota obtinguda és un aprovat, un notable o un excel·lent.

Informació sobre l’avaluació continuada i criteris de correcció de les tasques que es duen a terme durant el curs:

1. Avaluació del nivell superior de català (C2)

2. Criteris d’avaluació de la prova CIFALC de nivell superior de català (C2)

3. Criteris de correcció de l’àrea 1 (article d’opinió, informe proposta, ressenya…)

4. Criteris de correcció de l’àrea 2 (síntesi i transformació d’un text oral)

5. Criteris de correcció de l’àrea 4 (expressio oral)

 

cifalc