Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

Oct 04 2018

3. avaluació

Posted in |

 

L’avaluació final del curs de nivell superior de català (C2) depèn de la nota obtinguda a la prova de la CIFALC (Apte o bé No apte).

L’avaluació continuada és l’avaluació que el professorat fa del progrés de l’alumne d’acord amb la feina realitzada durant el curs i l’assistència a classe. Aquesta avaluació és la que determina, sempre un cop s’ha superat la prova de la CIFALC, si la nota obtinguda és un aprovat, un notable o un excel·lent.

Informació sobre l’avaluació continuada i els criteris de correcció de les tasques que es duen a terme durant el curs:

 

1. Avaluació continuada del nivell superior de català (C2)

2. Criteris d’avaluació del nivell superior de català (C2) CIFALC

3. Criteris de correcció de l’àrea 1 (text argumentatiu, text expositiu i/o descriptiu)

4. Criteris de correcció de l’àrea 2 (síntesi i transformació d’un text oral)

5. Criteris de correcció de l’àrea 4 (expressió oral)