Nivell superior de català (C2)

preparació per a l’examen CIFALC

juny 20 2018

Juliol de 2018: convocatòria extraordinària CIFALC

Posted in General by Andreu Ayats Bancells |

 

Benvingudes i benvinguts a la preparació per a obtenir l’acreditació de nivell superior (C2) de llengua catalana, d’aquest mes de juliol.

Diu el MECR que les persones que són capaces de:

– comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeixen o escolten
– resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent
– expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes

tenen un coneixement superior d’una llengua (C2).

Durant aquesta formació intensiva repassarem i reforçarem quan calgui el domini d’aquestes destreses. La nostra proposta es fonamenta en la pràctica (reflexiva, detallada i contrastada) de les diverses expressions escrites i orals que haureu de produir amb èxit en la prova de finals de mes.

Som-hi!


No hi ha comentaris

juny 05 2018

Examen escrit, dissabte 9 de juny

Posted in General by Anna Estape Mirabent |

 

Podeu consultar tota la informació oficial i actualitzada sobre la convocatòria de l’examen de nivell superior (C2) a la pàgina de la Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües.

* * *

Horaris i aules:

L’examen de nivell superior de llengua catalana (C2) del dia 9 de juny de 2018 començarà a les 9.30 h, a les aules de la Facultat de Lletres i Psicologia següents:

  • Cognoms compresos entre Alañon i Gonzalez: a l’aula P5.
  • Cognoms compresos entre Iglesias i Vilaseca: a l’aula P6.

S’accedirà a totes les aules per l’entrada principal de la Facultat. Podeu consultar el mapa del campus (la Facultat de Lletres i Psicologia està senyalitzada amb el número 10). Un cop dins, heu de baixar fins al punt verd número 6 del plànol següent:

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 581 13 25.


No hi ha comentaris

maig 29 2018

Setmana d’exàmens (orals: del 4 al 8 de juny; escrit: dissabte 9 de juny)

Posted in General by Andreu Ayats Bancells |

 

Dilluns vinent començaran els exàmens orals de la convocatòria de juny 2018 del nivell C2 de llengua catalana de la CIFALC. Especialment per als alumnes que heu fet la formació a Barcelona, aquí teniu un plànol de la UAB on podreu trobar l’Aulari Central (número 44), edifici on es duran a terme, del 4 al 8 de febrer, les proves orals.

Durant aquesta setmana vinent, us informarem de la facultat i les aules concretes on es farà l’examen escrit (dissabte, 9 de febrer).

Ànims i molts encerts per a tothom!


No hi ha comentaris

maig 07 2018

ATENCIÓ!: Inscripció prova oral i prova escrita (del 21 al 28 de maig)

Posted in General by Anna Serra Rodríguez |

La Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües de la UAB acaba de fer pública la nova convocatòria CIFALC del mes de juny de 2018. La prova oral es realitzarà del 4 al 8 de juny. La prova escrita, el dissabte 9 de juny.

La reserva del dia i l’hora per a la prova oral i la inscripció a la prova escrita cal fer-les personalment i obligatòriament mitjançant el web del Servei de Llengües, a l’apartat Reserva hora a l’examen, del 21 al 28 de maig de 2018.

 

* * *

 

D’altra banda, els alumnes que us esteu formant mitjançant la modalitat d’autoaprenentatge o bé els exalumnes que seguiu el bloc amb la intenció de presentar-vos a la nova convocatòria CIFALC de nivell superior, cal que (abans de la inscripció esmentada) en formalitzeu la matrícula del 8 al 23 de maig de 2018, de 10 a 14 h i de 15 a 19.30 h (excepte el divendres fins a les 19 h), a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4, al Campus de Bellaterra.


No hi ha comentaris

Next »