6a classe

A classe:

 • Comentari i correcció de les activitats de gramàtica i vocabulari (àrea 3) model 3 (solucionari).
 • Resolució de dubtes dels continguts treballats en la proposta de treball autònom: frases fetes, pronoms relatius, pronoms febles, ortografia (essa sorda i sonora, fricatives…).
 • Alguns consells per a la prova (gestió del temps, identificació de les subtasques, graella d’autorevisió de gramàtica…).

A la pàgina material didàctic hi podeu trobar material per repassar: propostes d’expressió escrita, models d’àrea 3 de la prova, activitats de gramàtica, etc.

Feu una llegida a Els 10 errors més freqüents del català

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

5a classe, 17 de juliol

A classe:

 • Comentari general dels errors i aspectes a tenir en compte de larticle d’opinió.
 • Resolució de dubtes de l’activitat de repàs de gramàtica (repàs 2  / solucionari.).
 • Resolució de dubtes dels continguts treballats en la proposta de treball autònom: verbs irregulars, pronoms febles, preposicions i conjuncions, derivats, ortografia…
 • Introducció dels pronoms relatius. Introducció als relatius Activitats de pronoms relatius
 • Hem acordat el contingut de la propera classe: prova de repàs de gramàtica i vocabulari i derivats

Treball autònom:

 • Gramàtica i vocabulari. Fer la prova 3 de gramàtica i vocabulari (Model3). La corregirem durant la propera classe. Porteu els dubtes preparats!

 

 • Morfologia i sintaxi: Pronoms relatius.
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 123-129) i activitats (pàg. 129-132). Model de correcció: pàg 275-277.
  • Itinerari dels pronoms relatius.
  • Parla.cat. Suficiència 2. Unitat 4. Quina animalada!– Bloc 1. El que la mascota necessita.  Oracions subordinades de relatiu (1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11).– Bloc 2. Reflexioneu abans d’adoptar-ne un. Precisió lèxica (2.3). Oracions subordinades de relatiu (2.13, 2.14, 2.15). Usos de què i que (2.16, 2.17).

 

 

 • Ortografia. Recordeu que podeu repassar els continguts d’ortografia treballats fent algun dictat en línia de l’aspecte que més us costa.

 

 • No us oblideu que també teniu materials diversos per repassar i ampliar el vocabulari. Lèxic: dossier de lèxic, rodamots, itineraris d’aprenentatge de lèxic, etc.

 

 • Expressió escrita complementària: podeu redactar qualsevol de les propostes de tasca que hi ha a la pàgina material didàctic.
Publicat dins de General | Deixa un comentari

4a classe, 12 de juliol

A classe:

 

Treball autònom:

 • Morfologia i sintaxi: Pronoms febles.
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 110-118) i activitats (pàg. 119-122). Model de correcció: pàg 272-274.
  • Itineraris d’aprenentatge. Pronoms febles
  • Parla.cat
   • Suficiència 3. Unitat 1. Fora de to. Bloc 1. Pronoms febles ( 1.8, 1.9, 1.10).
   • Suficiència 3. Unitat 2. El paradís perdut. Bloc 2. Combinacions binàries de pronoms febles (2.9, 2.10, 2.11 i 2.13)
   • Suficiència 3. Unitat 4. En braços de Morfeu. Bloc 1.  Precisió lèxica (1.6, 1.7); usos dels pronoms febles en i hi (1.8); combinacions binàries de pronoms amb en i hi (1.9 i 1.10).
 • Expressió escrita. L’article d’opinió. Redacteu l’article d’opinió que es proposa al model de prova (pàgina 7).  Abans consulteu el document de presentació de l’article: característiques i model. Envieu-me el text per correu electrònic en un arxiu adjunt a l’adreça estertur.sdl@gmail.com

 

 • Repàs de gramàtica i vocabulari. Feu el repàs 2  d’àrea 3 amb l’estructura de la prova de la CIFALC. Autocorregiu-vos-el amb aquest solucionari. Si teniu dubtes, porteu-los preparats per a la propera classe.

 

 • Ortografia. Treballeu l’ortografia de la essa sorda i la essa sonora (s/ss/c/ç/z/sc) fent algun dictat en línia .

 

 • Expressió oral. Podeu enviar-me un arxiu d’àudio amb la primera tasca del model de prova de suficiència (he llegit; pàg. 20-21) o bé amb la segona tasca (situació comunicativa, pàg. 22).

 

 • Expressió escrita complementària. La ressenya

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Informacions sobre la prova oficial de la CIFALC

Ja s’ha publicat la convocatòria de la prova oficial de suficiència del juliol 2018.

Recordeu que us hi heu d’inscriure a Secretaria fins al 18 de juliol. El període de reserva d’hora per a la part oral i escrita de l’examen és del 13 al 20 de juliol.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

3a classe

A classe:

Treball autònom:

 

 • Morfologia i sintaxi: Preposicions.
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 133-140) i activitats (pàg. 141-143). Model de correcció: pàg 277-278.
  • Itineraris d’aprenentatge. Preposicions
  • Parla.cat
   • Suficiència 3. Unitat 2. El paradís perdut
   • Bloc 1. Perífrasis de probabilitat (1.7). Canvi i caiguda de les preposicions àtones (1.8, 1.9). Vocabulari: frases fetes i expressions (1.10).
   • Bloc 2. Perífrasis de probabilitat (2.5).

 

 • Morfologia i sintaxi: Conjuncions .
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 144-149) i activitats (pàg. 150-151). Model de correcció: pàg 280.
  • Itineraris d’aprenentatge. Conjuncions
  • Parla.cat
  • Suficiència 2. Unitat 3. Sóc un geni!
   • Bloc 1. Els usos de com, com a, fins, fins a i cap (1.5).  Vocabulari dels aparells (1.11). Locucions de finalitat: perquè, per tal que, a fi de (1.12).
   • Bloc 2. Verbs: la correlació de temps verbals en les expressions de probabilitat(2.5). Conjuncions concessives: malgrat que, per bé que, encara que (2.12).
  • Unitat 3. Suficiència 3.  El bon veí, ben lluny d’aquí
   • Bloc 1. Argumentacions. Tipus d’arguments (1.9). Ús dels connectors en les opinions (1.11).  Sinó/si no (1.14). Conjunció que (1.15).
 • Ortografia: accentuació i dièresi. Pots repassar aquest contingut amb els dictats en línia i també amb qualsevol dels materials que utilitzes per treballar la morfologia i la sintaxi.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

2a classe, 5 de juliol

A classe:

 • Repàs d’accentuació a partir de l’activitat de repàs.
 • Lèxic. Comencem a treballar els derivats del dossier de lèxic (frases 1-11).
 • Resolució de dubtes dels continguts treballats: morfologia del nom i de l’adjectiu. Repàs amb aquestes activitats de pràctica.
 • Expressió oral. He llegit.

Treball autònom:

 • Morfologia i sintaxi. Verbs irregulars.
  • Itineraris d’aprenentatge. El verb
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 83-96) i activitats (pàg. 97-101). Model de correcció: pàg 268-270.
  • Parla.cat.
   • Unitat 1. Suficiència 2. La moda és el que a mi m’acomoda!
    • Bloc 1. Sinònims i antònims (1.5, 1.6);  precisió lèxica (1.8); vocabulari i frases fetes relacionades amb el món del tèxtil (1.10, 1.11); paraules polisèmiques (1.12).
    • Bloc 2.  Ordres afirmatives i negatives, l’ús de l’imperatiu i el present de subjuntiu (2.8); l’ús de cap, enlloc, gens, mai, ningú, res  en sentit positiu i negatiu (2.14); l’ús de la partícula pas (2.15, 2.16); l’ús del gerundi (2.18, 2.19)
   • Suficiència 2. Unitat 5. A més doctors, més dolors!
    • Bloc 1. Verbs. Participis irregulars (1.5); verbs de la segona conjugació amb interferències de la tercera (1.8).
    • Bloc 2. Pronoms i determinants indefinits: cadascú, cadascun, la resta… (2.4). Marcadors textuals  (2.8).

Abans de treballar els verbs irregulars comprova que ja domines la conjugació dels verbs regularsmodel de correcció de la conjugació regular

 • Gramàtica i vocabulari. Repàs general. Feu l’àrea 3 que correspon a la prova de suficiència de la CIFALC (pàg. 13-19). Autocorregiu-vos-la amb el model de correcció. Feu-ne una valoració qualitativa i quantitativa. Apunteu-vos els dubtes per parlar-ne a la propera classe.

 

 • Expressió escrita 2. El fullet informatiu: estructura i característiques;redacteu aquesta tasca. També podeu lliurar el correu electrònic que us proposava a la primera classe.
 • Ortografia. Vocalisme àton: a/e  i  o/u en síl·laba àtona. Podeu treballar-los amb els dictats en línia.
 • Prepareu la intervenció oral He llegit
Publicat dins de General | Deixa un comentari

1a classe, 3 de juliol

A classe:

Recordeu els 15 mots amb accent diacrític a partir de la nova ortografia de l’IEC.  Si us ho voleu prendre amb humor podeu mirar aquest vídeo de la youtuber Leopolda Olda 🙂

Treball autònom (per al 5 de juliol):

 • Imprimiu el dossier de lèxic del curs. El començarem a treballar a la propera classe.
 • Redacteu el correu electrònic que es proposa al model de prova de nivell de suficiència (pàgines 3 i 4). Envieu-me’l per correu electrònic a l’adreça estertur.sdl@gmail.com. Consulteu el document model de correu electrònic abans de redactar-lo
 • Treballeu la morfologia del nom i de l’adjectiu. Teniu 3 opcions per fer-ho:
  •  al Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 71-78) i activitats (pàg. 79-81). Model de correcció: pàg 265-267.
  • a l’itinerari de suficiència: el nom i l’adjectiu (en línia)
  • Al Parla.cat (us hi heu de registrar la primera vegada)
   • Suficiència 1. Unitat 1. A bodes em convides! Bloc 1. Morfologia de l’adjectiu, descripcions (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12).
   • Suficiència 1. Unitat 2. Què en fem de la sala?
    • Bloc 1.  El gènere del nom  (1.8, 1.9); precisió lèxica (1.10); el plural dels noms (1.15, 1.16);  frases fetes i comparacions (1.18, 1.19)
 • Valoreu si us interessa inscriure-us a Rodamots per ampliar el vocabulari
 • Prepareu la intervenció oral He llegit per a les properes classes

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Benvinguda al curs

Benvinguts i benvingudes al bloc del curs de nivell de suficiència d’estiu. Aquest és un dels nostres espais de comunicació i treball.

Hi teniu el pla de treball, el diari de les classes presencials, material didàctic, un recull d’enllaços a recursos interessants, etc.

Calendari: els dimarts i els dijous de 11.30 a 13.30 h (tutories abans i després de classe, 11-14 h).

Avaluació

Prova escrita CIFALC: 25 de juliol (entre les 9 i les 14 h)

Prova oral CIFALC: del 25 al 27 de juliol (diversos horaris)

Publicació de resultats: 14 de setembre (per confirmar)

 

xarxa2

Publicat dins de General | Deixa un comentari