Horaris i aules

Horaris i aules:

L’examen de nivell Suficiència i Suficiència PDI de llengua catalana (C1) del dia 9 de febrer de 2019 començarà a les 9.30 h, a les aules de la Facultat de Lletres i Psicologia següents:

 • Suficiència PDI a l’aula P8.
 • Suficiència a l’aula P11.

S’accedirà a totes les aules per l’entrada principal de la Facultat. Podeu consultar el mapa del campus (la Facultat de Lletres i Psicologia està senyalitzada amb el número 10). Un cop dins, heu de baixar fins al punt verd número 6 del plànol següent:

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 581 13 25.

Publicat dins de General | Envia un comentari

8a setmana de pla de treball

8a sessió presencial

a) Lèxic (7)

Dossier lèxic (correcció)

b) Pràctica de l’expressió oral

Parts de la prova oral

Model de resum

Model de situació comunicativa i qüestionari

c) Repàs gramatical

d) Estructura de l’examen

******************************************************************

Entre la vuitena sessió (29 de gener) i els exàmens.

a) Lèxic. Repasseu la solució de les frases de derivació i de precisió lèxica.

Dossier lèxic (correcció)

b) Qüestions lèxiques i sintàctiques (1)

Qüestions lèxiques i sintàctiques (1) Solucions

c)  Teoria gramatical

Verbs. Irregularitats.

Pronoms febles (teoria 1)

Pronoms febles (teoria 2)

Pronoms relatius (teoria)

Preposicions i conjuncions (teoria)

d) Modalitats textuals

Model de presentació

Model de correu electrònic

Model d’article d’opinió

Model textual àrea 2 (el blog)

c) Activitats amb el Parla.cat

Suficiència 3. Unitat 1. Fora de to

 • Bloc 1. Lèxic: precisió, sinonímia i registres (1.5, 1.6). Les conjuncions i locucions causals i consecutives ja que, com que, per tal de … (1.14).
 • Bloc 2. Lèxic: els sinònims i precisió lèxica (2.7)
 • Fonètica i ortografia. Ortografia de la l i la l·l   (1, 2, 3). Precisió lèxica (4 i 5).

Unitat 3. Suficiència 3.  El bon veí, ben lluny d’aquí

 • Bloc 1. Argumentacions. Tipus d’arguments (1.9). Ús dels connectors en les opinions (1.11).  Sinó/si no (1.14). Conjunció que (1.15).
Publicat dins de General | Envia un comentari

7a setmana de pla de treball

7a sessió presencial

a) Inscripcions a l’examen (del 9 al 23 de gener)

b) Lèxic (6)

c) Expressió oral

Parts de la prova oral

Model de resum

Model de situació comunicativa i qüestionari

d) Preposicions i conjuncions

Remarques de preposicions i conjuncions]

Exercicis de preposicions i conjuncions

Exercicis de preposicions i conjuncions (Solucions)

Test preposicions, conjuncions i adverbis

Test de preposicions, conjuncions (Solucions)

******************************************************************

Entre la setena (22 de gener) i la vuitena sessió (29 de gener)

a) Lèxic. Últimes frases…Les darreres frases de derivats (de la 61 a la 78)  i les darreres 10 de precisió lèxica (de la 61 a la 70).

Solucions:

Lèxic (7)

Dossier lèxic (correcció)

b)  Revisió  de l’expressió oral

Model de resum

Model de situació comunicativa i qüestionari

 

c)  Tasques d’expressió escrita. Escolliu una de les quatre opcions i envieu-la a mlluch2000@yahoo.it abans del 28 de gener a les 12 de la nit.

C.1. La carta formal

Model de carta formal

Tasca de la carta formal

C.2. La presentació

Model de presentació

Tasca de la presentació

C.3. La ressenya

Model de ressenya

Tasca de la ressenya

C.4. Article d’opinió (2)

Model de l’article d’opinió

Tasca de l’article d’opinió (2)

Comentaris de l’exercici de l’article d’opinió

d) Repàs global Curs de llengua catalana. Nivell C

 • Per repassar els continguts dels pronoms relatius. Llegiu la presentació teòrica de les pàgines 123- 129 del curs de llengua catalana (pdf). Feu les activitats de  les pàgines 129 – 132 i autocorregiu-vos-les (pàg. 275-277).

e) Parla.cat

Activitats amb el Parla.cat

Suficiència 2. Unitat 4. Quina animalada!

Bloc 1. El que la mascota necessita.  Oracions subordinades de relatiu (1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11).

Bloc 2. Reflexioneu abans d’adoptar-ne un. Precisió lèxica (2.3). Oracions subordinades de relatiu (2.13, 2.14, 2.15). Usos de què i que (2.16, 2.17).

– Fonètica i ortografia. Ortografia de la b i la v. Casos especials: divergències amb altres llengües romàniques i pseudoderivats  (1, 2, 3, 4 i 5).

– Activitats d’avaluació: 1, 4 , 5,  6.

Publicat dins de General | Envia un comentari

6a setmana de pla de treball

6a sessió presencial

a) Inscripcions a l’examen (del 9 al 23 de gener)

b) Lèxic (5)

Soledat/ soletat

c) Nova àrea 3. (Correcció a classe)

d) Pronoms relatius

Teoria dels pronoms relatius

Exercicis de pronoms relatius i altres

Correcció exercicis de pronoms relatius

e) Presentació de l’expressió oral.

Parts de la prova oral

******************************************************************

Entre la sisena (8 de gener) i la setena sessió (15 de gener)

a) Lèxic. Avancem… Podeu fer 10 frases de derivats (de la 51 a la 60)  i 10 de precisió lèxica (de la 51 a la 60).

b) Tasca d’expressió escrita.

Model textual àrea 2 (la notícia)

Tasca de la notícia

Àudio de la notícia

c) Repàs global

Curs de llengua catalana. Nivell C

 • Per repassar els continguts dels pronoms febles. Llegiu la presentació teòrica de les pàgines 110- 118 del curs de llengua catalana (pdf). Feu les activitats de  119 – 122 i autocorregiu-vos-les (pàg. 272-275).

d) Parla.cat

Activitats del Parla.cat

Suficiència 2. Unitat 3. Sóc un geni!

 • Bloc 1. Els usos de com, com a, fins, fins a i cap (1.5).  Vocabulari dels aparells (1.11). Locucions de finalitat: perquè, per tal que, a fi de (1.12).
 • Fonètica i ortografia. Pronunciació de la s a final de mot (1). L’emmudiment de determinades consonants a final de mot (5 i 6). Precisió lèxica (7).
 • Activitats d’avaluació (2, 3, 4).
Publicat dins de General | Envia un comentari

5a setmana de pla de treball

5a sessió presencial

a) Lèxic (4)

b) Comentaris de l’exercici de l’article d’opinió

c) Revisió dels exercicis de Pronoms febles.

Quadre pronoms febles

Exercicis amb un pronom (solucions)

Test de pronoms febles 1 i 2 (solucions)

Pronoms febles. Teoria (2)

d) Frases fetes.

Exercicis de frases fetes

Exercicis de frases fetes (solucions)

******************************************************************

Entre la cinquena (18 de desembre) i la sisena sessió (8 de gener)

a) Lèxic. Avancem… Podeu fer 10 frases de derivats (de la 41 a la 50)  i 10 de precisió lèxica (de la 41 a la 50).

b) Expressió escrita. Després d’escoltar un àudio, que caldria escoltar dos cops tot prenent apunts, redacteu una entrada en un blog (unes 200 paraules). Envieu-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model textual àrea 2 (el blog)

Tasca de l’entrada al blog

Àudio del blog

c) Nova àrea 3 (correcció a classe)

d) El fragment. La Lisa amb els pantalons de pell de préssec, de Jordi Puntí.  Model de correcció

e) Mireu bé l’estructura de la prova model de l’examen.

Model de prova de nivell de suficiència

 f) Parla.cat

Suficiència 2. Unitat 5. A més doctors, més dolors!

 • Bloc 1. Verbs. Participis irregulars (1.5); verbs de la segona conjugació amb interferències de la tercera (1.8).
 • Fonètica i ortografia. Guionet  ( 3 i 4).
 • Activitats d’avaluació: 1 i 6.

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

4t setmana de pla de treball

4a sessió presencial

a) Lèxic (3)

b) Criteris de correcció de l’expressió escrita

Comentaris de l’exercici del fullet informatiu i del correu electrònic

c) Pronoms febles (1)

Quadres de pronoms febles

Pronoms febles. Teoria (1)

Exercicis amb un pronom

Exercicis amb un pronom (solucions)

Test de pronoms 1 i 2

Test de pronoms febles 1 i 2 (solucions)

d) Article d’opinió                                                  

Model d’article d’opinió

******************************************************************

Entre la quarta (4 de desembre) i la cinquena sessió (18 de desembre)

a) Dossier de lèxic. Frases de la 31 a la 40 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Expressió escrita. Redacteu un article d’opinió (200 – 250 paraules). Envieu-me’l a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model d’article d’opinió

Tasca article d’opinió (1)

c) Repàs global

 • Curs de llengua catalana. Nivell C
  • Treballeu els continguts de verbs. Prèviament podeu repassar-ne la teoria  (pàg. 82-97). Feu-ne els exercicis les activitats (pàg. 97-101)  i autocorregiu-vos-els (pàg. 267-271). Si en teniu dubtes, els podeu plantejar a la propera classe.
  • curs de llengua catalana

d) Parla.cat

Suficiència 2. Unitat 2. Agafa la paella pel mànec

 • Bloc 1. Vocabulari per descriure aliments (1.5, 1.6). Repàs de morfologia de l’adjectiu (1.7). Vocabulari: espècies i herbes aromàtiques (1.8).

 • Bloc 2. Lèxic: expressions metafòriques (2.3). Vocabulari: mesures aproximades (2.5) i estris de cuina (2.6, 2.7, 2.24). Vocabulari: procediments culinaris (2.9, 2.10 i 2.11). Precisió lexica (2.12). Els quantitatius (2.13, 2.14). El tractament en les receptes: nosaltres, vosaltres o impersonal (2.15). Oracions impersonals (2.18). Els verbs en les instruccions: imperatiu i imperfet de subjuntiu dels verbs irregulars (2.19 i 2.20). L’ús de la preposició de, el de partitiu (2.23).
 • Fonètica i ortografia. La essa sorda i la essa sonora (1, 2, 3, 4, 5, 7).
 • Activitats d’avaluació (2, 4, 5, 6 i 7).

 

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

3a setmana de pla de treball

3a sessió presencial:

a) Lèxic (2)

b) Verbs.

Verbs. Irregularitats.

Exercicis de verbs (1) 

Exercicis de verbs (2)

c) Correu electrònic formal

Model de correu electrònic formal

Criteris de correcció de l’expressió escrita

******************************************************************

Entre la tercera (13 de novembre) i la quarta sessió (4 de desembre)

a) Dossier de lèxic. Frases de la 21 a la 30 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Tasques d’expressió escrita

1– El fullet informatiu. Repasseu l’estructura i les característiques d’aquest tipus de text i redacteu la proposta suggerida. El text ha de tenir entre 180 i 200 paraules aproximadament. Envieu-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model de fullet informatiu

Fullet informatiu, tasca

2– Correu electrònic.  Repasseu l’estructura i les característiques d’aquest tipus de text i redacteu una de les dues propostes suggerides. El text ha de tenir entre 180 i 200 paraules aproximadament. Envieu-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model de correu electrònic formal

 1. Tasca del correu electrònic formal 

  2. Tasca del correu electrònic formal

c) Repàs global

 • Curs de llengua catalana. Nivell C
  • Treballeu els continguts d’accentuació i dièresi. Prèviament podeu repassar-ne la teoria  (pàg. 19, 20, 21 i 24). Feu les activitats 1-6 d’accentuació (pàg. 22), les activitats 1, 2, 4 i 5 de dièresis (pàg. 25 i 26)  i autocorregiu-vos-les (pàg. 250-253). Si en teniu dubtes, els podeu plantejar a la propera classe.
  • curs de llengua catalana

d) Completeu el fragment de la setmana Pa negre d’Emili Teixidor.

Model de correcció del fragment Pa negre

e) Parla.cat

Unitat 1. Suficiència 2. La moda és el que a mi m’acomoda!

 • Bloc 1. Sinònims i antònims (1.5, 1.6);  precisió lèxica (1.8); vocabulari i frases fetes relacionades amb el món del tèxtil (1.10, 1.11); paraules polisèmiques (1.12).

 • Activitats de fonètica i ortografia. Ortografia de la r/rr (1, 2, 3) ; precisió lèxica (5, 6).
 • Activitats d’avaluació (1, 3, 6 i 7).

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

2a. setmana de pla de treball

2a sessió presencial:

a) Lèxic (1)

b) Exercici d’Accentuació i dièresi

     – Correcció de l’exercici d’Accentuació i dièresi

    – Normes accentuació

    – Accents diacrítics

c) Repàs de morfologia del nom i de l’adjectiu

    – Exercicis de morfologia del nom i de l’adjectiu

    – Correcció dels exercicis de morfologia del nom i de l’adjectiu

Repasseu els continguts de la morfologia del nom i de l’adjectiu que treballareu al Parla aquestes setmanes (pàg. 73-78) al curs de llengua catalana.

******************************************************************

Entre la segona (6 de novembre) i la tercera sessió (13 de novembre)

a) Dossier de lèxic. Frases de l’11 a la 20 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Tasques d’expressió escrita

Treballeu el fullet informatiu. Repasseu l’estructura i les característiques d’aquest tipus de text i redacteu la proposta suggerida. El text ha de tenir entre 180 i 200 paraules aproximadament. Envia-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model de fullet informatiu

Fullet informatiu, tasca

c) Curs de llengua catalana. Nivell C

 • Repasseu els continguts de la morfologia del nom i de l’adjectiu que heu treballat al Parla aquestes setmanes (pàg. 73-78) al curs de llengua catalana. Feu les activitats de repàs de la 1 a la 9 (pàg. 79 i 80)  i autocorregiu-vos-les (pàg. 265). Si en teniu dubtes, plantegeu-los durant la propera classe.

d) Parla.cat

Suficiència 1. Unitat 3. Herois i heroïnes de cada dia

 • Bloc 1.  Les comparacions (1.10) i les metàfores (1.11).
 • Bloc 2.  els derivats (2.18).
 • Fonètica i ortografia. Diftong i pronúncia de les vocals en contacte (1, 3, 5 i 6).  Lèxic, precisió lèxica (8 i 9)

Unitat 4. Suficiència 1. Quin viatge!

 • Bloc 1. Repàs de morfologia de l’adjectiu (1.7, 1.8). Adjectius, vocabulari i morfologia (1.9).
 • Bloc 2. Precisió lèxica (2.3). Característiques de la ressenya de llocs (2.7).  Sinònims (2.12).
 • Activitats de fonètica i ortografia. Accent diacrític (1, 2, 3). La dièresi (6). Repàs global d‘accentuació (7).
 • Activitats d’avaluació. Adjectius (5). Accents i dièresis (6).
Publicat dins de General | Envia un comentari

1a setmana de pla de treball

1a sessió presencial:

Presentació del curs

a) Blog  

b) Parla.cat

c) Examen

Estructura de l’examen

– Model de prova de nivell de suficiència

d) Exercici de qüestions gramaticals

Correcció de l’exercici de qüestions gramaticals

Activitats prèvies

1- Doneu-vos d’alta al Parla.cat (suficiència 1, modalitat lliure).

2- Imprimiu-vos el dossier de Lèxic. Activitats de lèxic

3- Feu una ullada al  Programa i, si hi esteu interessats, al model de prova final nivell de suficiència per familiaritzar-vos-hi.

******************************************************************

Entre la primera (23 d’octubre) i la segona sessió (6 de novembre)

a) Àrea 3 del model de prova. Correcció  de l’àrea 3. Envieu un correu electrònic a mlluch2000@yahoo.it per dir-me el resultat de l’àrea 3 i explicar-me els vostres objectius pel que fa al curs.

b) Dossier de lèxic. Les 10 primeres frases de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

c) Revisió de l’exercici de Qüestions gramaticals. Dubtes i preguntes.

d) Activitats del Parla.cat

Suficiència 1. Unitat 1. A bodes em convides!

 • Bloc 1. Morfologia de l’adjectiu, descripcions (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12).
 • Bloc 2. Els verbs ser, estar i haver-hi (2.10, 2.11). Expressions temporals (2.13).
 • Fonètica i ortografia. La a i la e en síl·laba àtona (1, 2, 3 i 4). Lèxic, precisió lèxica (6).
 • Activitats d’avaluació (2, 6 i 7).

Suficiència 1. Unitat 2. Què en fem de la sala?

 • Bloc 1.  Els pronoms ho, en i hi (1.6); el gènere del nom  (1.8, 1.9); precisió lèxica (1.10); el plural dels noms (1.15, 1.16);  frases fetes i comparacions (1.18, 1.19)
 • Bloc 2. Precisió lèxica (2.9)
 • Fonètica i ortografia. La o i la u en síl·laba àtona (1, 2, 3, 4, 5 i 6)
 • Activitats d’avaluació: 1, 2 i 6
Publicat dins de General | Envia un comentari