4a setmana de pla de treball

4a sessió presencial

a) Lèxic (3)

b) Criteris de correcció de l’expressió escrita

c) Pronoms febles (1)

Quadres de pronoms febles

Pronoms febles. Teoria (1)

Exercici de receptes

Exercicis amb un pronom

Exercicis amb un pronom (solucions)

Test de pronoms 1 i 2

Test de pronoms 1 i 2 (solucions)

d) Article d’opinió

Model d’article d’opinió

******************************************************************

Entre la quarta (9 d’abril) i la cinquena sessió (30 d’abril)

a) Dossier de lèxic. Frases de la 31 a la 40 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Expressió escrita. Redacteu un article d’opinió (200 – 250 paraules). Envieu-me’l a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model d’article d’opinió

Tasca article d’opinió (1)

Tasca de l’article d’opinió (2)

c) Repàs global

 • Curs de llengua catalana. Nivell C
  • Treballeu els continguts de verbs. Prèviament podeu repassar-ne la teoria  (pàg. 82-97). Feu-ne els exercicis les activitats (pàg. 97-101)  i autocorregiu-vos-els (pàg. 267-271). Si en teniu dubtes, els podeu plantejar a la propera classe.
  • curs de llengua catalana

d) Completeu el fragment de la setmana Pa negre d’Emili Teixidor.

Model de correcció del fragment Pa negre

e) Parla.cat

Suficiència 2. Unitat 2. Agafa la paella pel mànec

 • Bloc 1. Vocabulari per descriure aliments (1.5, 1.6). Repàs de morfologia de l’adjectiu (1.7). Vocabulari: espècies i herbes aromàtiques (1.8).
 • Bloc 2. Lèxic: expressions metafòriques (2.3). Vocabulari: mesures aproximades (2.5) i estris de cuina (2.6, 2.7, 2.24). Vocabulari: procediments culinaris (2.9, 2.10 i 2.11). Precisió lexica (2.12). Els quantitatius (2.13, 2.14). El tractament en les receptes: nosaltres, vosaltres o impersonal (2.15). Oracions impersonals (2.18). Els verbs en les instruccions: imperatiu i imperfet de subjuntiu dels verbs irregulars (2.19 i 2.20). L’ús de la preposició de, el de partitiu (2.23).
 • Fonètica i ortografia. La essa sorda i la essa sonora (1, 2, 3, 4, 5, 7).
 • Activitats d’avaluació (2, 4, 5, 6 i 7).

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

3a setmana de pla de treball

3a sessió presencial:

a) Lèxic (2)

b) Verbs.

Verbs. Irregularitats.

Exercici de verbs (1)

Correcció Exercicis de verbs (1)

Exercici de verbs (2)

Correcció Exercicis de Verbs (2)

c) Correu electrònic formal

Model de correu electrònic formal

Criteris de correcció de l’expressió escrita

******************************************************************

Entre la tercera (2 d’abril) i la quarta sessió (9 d’abril)

a) Dossier de lèxic. Frases de la 21 a la 30 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Tasques d’expressió escrita

1– El fullet informatiu. Repasseu l’estructura i les característiques d’aquest tipus de text i redacteu la proposta suggerida. El text ha de tenir entre 180 i 200 paraules aproximadament. Envieu-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model de fullet informatiu

Tasca del fullet informatiu

c) Repàs global

 • Curs de llengua catalana. Nivell C
  • Treballeu els continguts d’accentuació i dièresi. Prèviament podeu repassar-ne la teoria  (pàg. 19, 20, 21 i 24). Feu les activitats 1-6 d’accentuació (pàg. 22), les activitats 1, 2, 4 i 5 de dièresis (pàg. 25 i 26)  i autocorregiu-vos-les (pàg. 250-253). Si en teniu dubtes, els podeu plantejar a la propera classe.
  • curs de llengua catalana

d) Parla.cat

Unitat 1. Suficiència 2. La moda és el que a mi m’acomoda!

 • Bloc 1. Sinònims i antònims (1.5, 1.6);  precisió lèxica (1.8); vocabulari i frases fetes relacionades amb el món del tèxtil (1.10, 1.11); paraules polisèmiques (1.12).
 • Activitats de fonètica i ortografia. Ortografia de la r/rr (1, 2, 3) ; precisió lèxica (5, 6).
 • Activitats d’avaluació (1, 3, 6 i 7).

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

2a setmana de pla de treball

2a sessió presencial:

a) Lèxic (1)

b) Exercici d’Accentuació i dièresi

     – Correcció de l’exercici d’Accentuació i dièresi

    – Normes accentuació

    – Accents diacrítics

    – Dièresi (teoria)

c) Repàs de morfologia del nom i de l’adjectiu

    – Exercicis de morfologia del nom i de l’adjectiu

    – Correcció dels exercicis de morfologia del nom i de l’adjectiu

Repasseu els continguts de la morfologia del nom i de l’adjectiu que treballareu al Parla.cat aquestes setmanes (pàg. 73-78) al curs de llengua catalana.

******************************************************************

Entre la segona (19 de març) i la tercera sessió (2 d’abril)

a) Dossier de lèxic. Frases de l’11 a la 20 de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

b) Tasques d’expressió escrita

1– Correu electrònic.  Repasseu l’estructura i les característiques d’aquest tipus de text i redacteu una de les dues propostes suggerides. El text ha de tenir entre 180 i 200 paraules aproximadament. Envieu-me-la a l’adreça mlluch2000@yahoo.it

Model de correu electrònic formal

 1. Tasca del correu electrònic formal 

2. Tasca del correu electrònic formal

c) Curs de llengua catalana. Nivell C

 • Repasseu els continguts de la morfologia del nom i de l’adjectiu que heu treballat al Parla aquestes setmanes (pàg. 73-78) al curs de llengua catalana. Feu les activitats de repàs de la 1 a la 9 (pàg. 79 i 80)  i autocorregiu-vos-les (pàg. 265). Si en teniu dubtes, plantegeu-los durant la propera classe.

d) Parla.cat

Suficiència 1. Unitat 3. Herois i heroïnes de cada dia

 • Bloc 1.  Les comparacions (1.10) i les metàfores (1.11).
 • Bloc 2.  els derivats (2.18).
 • Fonètica i ortografia. Diftong i pronúncia de les vocals en contacte (1, 3, 5 i 6).  Lèxic, precisió lèxica (8 i 9)

Unitat 4. Suficiència 1. Quin viatge!

 • Bloc 1. Repàs de morfologia de l’adjectiu (1.7, 1.8). Adjectius, vocabulari i morfologia (1.9).
 • Bloc 2. Precisió lèxica (2.3). Característiques de la ressenya de llocs (2.7).  Sinònims (2.12).
 • Activitats de fonètica i ortografia. Accent diacrític (1, 2, 3). La dièresi (6). Repàs global d‘accentuació (7).
 • Activitats d’avaluació. Adjectius (5). Accents i dièresis (6).
Publicat dins de General | Deixa un comentari

1a setmana de pla de treball

1a sessió presencial:

Presentació del curs

a) Blog  

b) Parla.cat

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

c) Examen

Estructura de l’examen

– Model de prova de nivell de suficiència

– Model de prova de nivell de suficiència PDI

d) Exercici de qüestions gramaticals

 Correcció de l’exercici de qüestions gramaticals

Activitats prèvies

1- Doneu-vos d’alta al Parla.cat (suficiència 1, modalitat lliure).

2- Imprimiu-vos el dossier de Lèxic. Dossier de lèxic

3- Feu una ullada al  Programa i, si hi esteu interessats, al model de prova final nivell de suficiència per familiaritzar-vos-hi.

******************************************************************

Entre la primera (5 de març) i la segona sessió (19 de març)

a) Àrea 3 del model de prova. Correcció  de l’àrea 3. Correcció àrea 3 (2) Envieu un correu electrònic a mlluch2000@yahoo.it per dir-me el resultat de l’àrea 3 i explicar-me els vostres objectius pel que fa al curs.

b) Dossier de lèxic. Les 10 primeres frases de “Derivació” i de “Precisió lèxica”.

c) Revisió de l’exercici de qüestions gramaticals. Els dubtes i preguntes que tingueu sobre aquest exercici, me’ls podeu formular en el correu que m’envieu.

d) Activitats del Parla.cat

Suficiència 1. Unitat 1. A bodes em convides!

 • Bloc 1. Morfologia de l’adjectiu, descripcions (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12).
 • Bloc 2. Els verbs ser, estar i haver-hi (2.10, 2.11). Expressions temporals (2.13).
 • Fonètica i ortografia. La a i la e en síl·laba àtona (1, 2, 3 i 4). Lèxic, precisió lèxica (6).
 • Activitats d’avaluació (2, 6 i 7).

Suficiència 1. Unitat 2. Què en fem de la sala?

 • Bloc 1.  Els pronoms ho, en i hi (1.6); el gènere del nom  (1.8, 1.9); precisió lèxica (1.10); el plural dels noms (1.15, 1.16);  frases fetes i comparacions (1.18, 1.19)
 • Bloc 2. Precisió lèxica (2.9)
 • Fonètica i ortografia. La o i la u en síl·laba àtona (1, 2, 3, 4, 5 i 6)
 • Activitats d’avaluació: 1, 2 i 6

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari