Pla de treball 5 (de la 5a a la 6a sessió)

 • Morfologia i sintaxi: Pronoms relatius.

 

 • Ortografia. Recordeu que podeu repassar els continguts d’ortografia treballats fent algun dictat en línia de l’aspecte que més us costa.

 

 • No us oblideu que també teniu materials diversos per repassar i ampliar el vocabulari. Podeu consultar-los a la pàgina Material didàctic (apartats 4 i 5). Tenen el model de correcció corresponent.

 

 • Expressió escrita complementària: podeu redactar qualsevol de les propostes de tasca que hi ha a la pàgina Material didàctic (apartat 3).
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Informacions sobre la prova oficial de la CIFALC

Us informem que ja us podeu matricular a la convocatòria de la prova oficial de suficiència de febrer 2020:

Matrícula per a alumnat inscrit a un curs de català: del 8 de gener al 20 de gener.

Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Recordeu que el període de reserva d’hora per a la part oral i escrita de l’examen és del 22 al 29 de gener.

L’aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 4 (de la 4a a la 5a sessió)

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 3 (de la 3a a la 4a sessió)

 • Prepareu la intervenció oral que practicarem durant la propera classeCal que trieu una de les dues situacions comunicatives que es proposen a la tasca 2, pàgina 22 del model d’examen de nivell de suficiència. Teniu 10 minuts per llegir l’enunciat de la tasca i fer-vos un guió de la intervenció.
 • Morfologia i sintaxi. Verbs irregulars (repàs). Feu/Acabeu les activitats de pràctica de verbs irregulars. Autocorregiu-vos-les amb el model de correcció. Porteu els dubtes preparats per a la propera classe.
 • Morfologia i sintaxi: Preposicions.
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 133-140) i activitats (pàg. 141-143). Model de correcció: pàg 277-278.
  • Itineraris d’aprenentatge. Preposicions
  • Parla.cat
   • Suficiència 3. Unitat 2. El paradís perdut
   • Bloc 1. Perífrasis de probabilitat (1.7). Canvi i caiguda de les preposicions àtones (1.8, 1.9). Vocabulari: frases fetes i expressions (1.10).
   • Bloc 2. Perífrasis de probabilitat (2.5).
 • Morfologia i sintaxi: Conjuncions .
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 144-149) i activitats (pàg. 150-151). Model de correcció: pàg 280.
  • Itineraris d’aprenentatge. Conjuncions
  • Parla.cat
  • Suficiència 2. Unitat 3. Sóc un geni!
   • Bloc 1. Els usos de com, com a, fins, fins a i cap (1.5).  Vocabulari dels aparells (1.11). Locucions de finalitat: perquè, per tal que, a fi de (1.12).
   • Bloc 2. Verbs: la correlació de temps verbals en les expressions de probabilitat(2.5). Conjuncions concessives: malgrat que, per bé que, encara que (2.12).
  • Unitat 3. Suficiència 3.  El bon veí, ben lluny d’aquí
   • Bloc 1. Argumentacions. Tipus d’arguments (1.9). Ús dels connectors en les opinions (1.11).  Sinó/si no (1.14). Conjunció que (1.15).
 • Ortografia: accentuació i dièresi. Podeu repassar aquest contingut amb els dictats en línia i també amb qualsevol dels materials que utilitzeu per treballar la morfologia i la sintaxi.
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 2 (de la 2a a la 3a sessió)

 • Morfologia i sintaxi. Verbs irregulars.
  • Itineraris d’aprenentatge. El verb
  • Curs de llengua catalana. Nivell C . Presentació teòrica (pàg. 83-96) i activitats (pàg. 97-101). Model de correcció: pàg 268-270.
  • Parla.cat.
   • Suficiència 2. Unitat 1 La moda és el que a mi m’acomoda!
    • Bloc 1. Sinònims i antònims (1.5, 1.6);  precisió lèxica (1.8); vocabulari i frases fetes relacionades amb el món del tèxtil (1.10, 1.11); paraules polisèmiques (1.12).
    • Bloc 2.  Ordres afirmatives i negatives, l’ús de l’imperatiu i el present de subjuntiu (2.8); l’ús de cap, enlloc, gens, mai, ningú, res  en sentit positiu i negatiu (2.14); l’ús de la partícula pas (2.15, 2.16); l’ús del gerundi (2.18, 2.19)
   • Suficiència 2. Unitat 5. A més doctors, més dolors!
    • Bloc 1. Verbs. Participis irregulars (1.5); verbs de la segona conjugació amb interferències de la tercera (1.8).
    • Bloc 2. Pronoms i determinants indefinits: cadascú, cadascun, la resta… (2.4). Marcadors textuals  (2.8).

Abans de treballar els verbs irregulars comprova que ja domines la conjugació dels verbs regularsmodel de correcció de la conjugació regular
.

 • Expressió escrita 2. L’article d’opinió. Redacteu l’article d’opinió que es proposa al model de prova (pàgina 7).  Abans consulteu el document de presentació de l’article: característiques i model.
  .
 • Ortografia. Vocalisme àton: a/e  i  o/u en síl·laba àtona. Podeu treballar-los amb els dictats en línia.
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pla de treball 1 (de la 1a a la 2a sessió)

 • Imprimiu el dossier de lèxic del curs. El començarem a treballar a la propera classe.
  .
 • Redacteu el correu electrònic que es proposa al model de prova de nivell de suficiència (pàgines 3 i 4). Envieu-lo per correu electrònic a la professora del curs. Consulteu el document model de correu electrònic abans de redactar-lo. Recordeu els tractaments de formalitat que hem treballat a la primera classe (diferència entre vós i vostè/s)
  .
 • Treballeu la morfologia del nom i de l’adjectiu. Teniu 3 opcions per fer-ho:
  • al Parla.cat (us hi heu de registrar la primera vegada)
   • Suficiència 1. Unitat 1. A bodes em convides! Bloc 1. Morfologia de l’adjectiu, descripcions (1.8, 1.91.10, 1.111.12).
   • Suficiència 1. Unitat 2. Què en fem de la sala? Bloc 1.  El gènere del nom  (1.81.9); precisió lèxica (1.10); el plural dels noms (1.15, 1.16);  frases fetes i comparacions (1.18, 1.19)
 • Valoreu si us interessa inscriure-us a Rodamots per ampliar el vocabulari
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Benvinguda

Benvinguts i benvingudes al blog del curs de nivell de suficiència. Aquest és un dels nostres espais de comunicació i treball.

Hi teniu el pla de treball, el diari de les classes presencials, material didàctic, enllaços a recursos interessants, rúbriques d’avaluació, etc.

Avaluació

El curs permet obtenir un certificat d’assistència (75% d’assistència mínim).

Per presentar-se a la prova CIFALC de C1, cal inscriure’s a l’examen pagant els drets corresponents (no inclosos en el preu del curs).

Informació sobre l’examen de febrer (pendent de confirmació)

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari