Programa

Programa

2 de novembre: Can Palauet (c/ d’en Palau 32, Mataró)

10:00   Inscripcions i recepció

10:30 -14:00   Misson i la música teatral

 •  A. Pessarrodona (UAB): “Aproximació a la figura de Lluís Misson”
 • J. P. Fernández-Cortés (Univ. Carlos III): “Herramientas de la Historia Cultural para el estudio del teatro musical en español del siglo XVIII”.
 • 12:00  pausa 
 • G. Labrador (UAM): “Entre cantos y pastores. La Arcadia feliz en las tonadillas de Misón”
 • C. Peytavy (Univ. de Pau et des Pays de L’Adour): “Los sainetes en los años de Misón”

14:00   Dinar

16:00-18:15   El context català

 • F. Cortés (UAB): “La música a Catalunya al segle XVIII”
 • J. Giménez Blasco (historiador): “Mataró en temps de Misson”
 • M. Gras (historiadora), “Músics militars a Catalunya, 1690-1730. Una recerca a partir del cas de Lluís Misson”

18:30-20:00  Misón danzante: taller de contradanses del segle XVIII amb María José Ruiz Mayordomo (companyia Esquivel).

3 de novembre (Universitat Autònoma de Barcelona)

(Escola de Postgrau, sala 1)

10:30  R. Arqués (UAB): “La influència de Goldoni en el teatre musical espanyol del segle XVIII”

11:30-12:00   Sessió de comunicacions

 • Cristina Roldán Fidalgo (UAM): “La intertextualidad en la tonadilla escénica: un acercamiento a las denominadas tonadillas de pasos
 • Anna Ollet (URV): “Les tonadillas com a material pedagògic per al cant”

13:00    Concert de “tonadillas” de Lluis Misson per alumnes de l’ESMUC (direcció: Emilio Moreno)En Cultura en Viu (Plaça Cívica de la UAB).

16:00 – 18:30  La interpretació del repertori

 (Departament d’Art i Musicologia, Edifici B, aula 605)

 • E. Moreno (ESMUC): “La interpretación de tonadillas: aspectos instrumentales”
 • M. J. Ruiz Mayordomo (compañía Esquivel): “Aspectos coréuticos en las tonadillas del siglo XVIII y propuestas para la práctica escénica de la obra de Misón”
 • A. Pessarrodona (UAB): “Misson des del cos cantant (algunes reflexions)”

18:30  Conclusions i clausura del simposi