Inscripció

La inscripció és GRATUÏTA, però caldrà fer-la fins el moment d’inici de les sessions, omplint el formulari següent:

Nom i cognoms (obligatori)

Email (obligatori)

DNI o equivalent

Telèfon de contacte

Estudis, professió

Tipus de participació

assistent lliure
alumne del Màster en Musicologia, Educació musical i Interpretació de la Música Antiga (UAB - ESMUC)
alumne del Doctorat en Musicologia (UAB)
comunicant

Proposta de comunicació:

Comentaris

Per obtenir el certificat d’assistència caldrà haver estat, com a mínim, al 80% de les sessions. A cada sessió es passarà el control d’assistència.