Membres del projecte

Dra. Anna Badia i Perpinyà

Doctora en Geografia. Professora Titular en la branca de Geografia Humana al Departament de Geografia de la UAB. Ha impartit i imparteix docència de Sistemes d’Informació Geogràfica en les titulacions de Geografia, Ciències Ambientals i Criminologia i en el màster d’Estudis Territorials i de la Població. Ha participat i participa també en els màsters propis de Teledetecció i Sistemes d’Informació  Sistemes (actualment oficial), Tecnologies de la Informació Geogràfica (actualment oficial amb el nom de Màster en Geoinformació), al Màster in Landscape Intervention and Heritage Management i al Màster Metropoli. En la seva recerca utilitza els SIG com a eina bàsica per a l’anàlisi de les dinàmiques territorials i del paisatge, i els incendis en la interfase urbana forestal. Les bases de dades que es generen a partir d’aquesta recerca, són de gran utilitat com a material docent per a les assignatures que imparteix.

Dra. Meritxell Gisbert i Traveria

Doctora en Geografia. Professora associada en la branca de Geografia Humana al Departament de Geografia de la UAB i de la UB. Ha impartit i imparteix docència en les titulacions de Geografia, Smart Cities, Arqueologia i Criminologia. Ha participat i participa en els màsters de Tecnologies de la Informació Geogràfica (actualment oficial amb el nom de Màster en Geoinformació) i al Màster de Metropoli. La seva recerca es basa principalment en la utilització dels SIG per a analitzar l’evolució del territori a partir de la cartografia històrica i en l’estudi dels incendis en la interfase urbana forestal.

Joan-Cristian Padró Garcia

Graduat en Geografia i Ordenació del territori per la UAB (2014), Màster en Teledetecció i SIG per la UAB (2015). El curs 2014-15 va rebre una beca de col·laboració en el projecte DinaCliVe i des de l’any 2016 és becari predoctoral de la UAB. Com a suport a la docència ha impartit classes de SIG a Medi Ambient i Societat del Grau de Ciències Ambientals.

La seva recerca es basa principalment la cartografia digital a partir d’imatges adquirides amb drons (UAV).

Dra. Ana Vera Martín

Llicenciada el Geografia (1996), Postgrau en Cartografia digital (2002) i Doctora en Geografia (2007) per la UAB. Agregada interina del Departament de Geografia de la UAB. La docència impartida des de 2005 ha estat en l’assignatura de la titulació de Geografia, Anàlisi Espacial i Models. A més, des del 2010 també hi imparteix, tant des de la modalitat en xarxa com presencial, Estadística, Tècniques en Geografia: Estudi de cas.

Des del 2005 ha participat en projectes d’innovació docent i en cursos de formació docent amb l’objectiu d’incloure noves metodologies en l’aprenentatge de l’estudiantat. La seva recerca es desenvolupa, principalment, en el marc de la Geografia Econòmica utilitzant els Sistemes d’Informació Geogràfica com a eina d’anàlisi de les dinàmiques socio econòmiques territorials.

Dr. Albert Pèlachs Mañosa

Llicenciat en Geografia (1997) i Doctor en Geografia (2004) per la UAB. Professor Titular del Departament de Geografia de la UAB des del 2009, té experiència en diferents assignatures: Biogeografia, Dinàmiques Territorials i del Paisatge, Geografia de la Muntanya, Climatologia, etc. També ha fet docència presencial i a distància a la modalitat de Geografia en Xarxa. Ha participat en projectes d’innovació docent i en cursos de formació docent des del 2000 amb l’objectiu d’incloure noves metodologies en l’àmbit docent.

Les seves recerques als Pirineus tracten les dinàmiques del paisatge des de la geografia històrica ambiental. Actualment participa en diferents projectes sobre l’estudi dels incendis forestals en el passat i la seva influència en la distribució biogeogràfica de diferents espècies forestals.