Webs d’interès

Hi trobareu un recull de recursos en línia que enllacen a pàgines webs per:

  • Descarrega de dades geoespacials i alfanumèriques.
  • Descarrega de programari o ajuda referent al programari.
  • Consulta d’informació diversa a l’entorn del funcionament de les eines SIG.