Miramon

  • Manual d’introducció al Miramon

    Establir un primer contacte amb els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i amb les primeres funcions de gestió de la informació geogràfica que incorpora el programa MiraMon. Es visualitzaran diferents mapes i s’entrarà en el que és el primer nivell d’utilització dels SIG: la interrogació simple per localització i la interrogació per condició.