Geografia Humana

Aquesta pràctica permet generar un mapa de colors graduats de la densitat de població per comarques de Catalunya

Aquesta pràctica permet estudiar la concentració de comerços d’una àrea d’estudi (municipi, barri, districte, etc.).

Aquesta pràctica permet generar  una mapa de polígons Thiessen que delimitinl’àrea d’influència dels Centres d’Atenció Primària amb horari continu en el conjunt de la comarca de la Garrotxa.