Geografia Física

Aquesta pràctica permet generar un perfil topogràfic a partir d’un Model Digital d’Elevacions.

Aquesta pràctica permet conèixer l’estructura horitzontal de la vegetació a partir de la generació d’un Model Digital de Vegetació amb dades LiDAR.