Antropologia

Aquesta pràctica permet generar un mapa de colors graduats dels barris de Barcelona segons l’origen de la població estrangera.

Aquesta pràctica permet mapificar i simbolitzar, a partir de taules externes, el grau de felicitat a nivell mundial.