Urbanisme

Aquesta pràctica permet veure les potencialitats del MUC com a eina per a la visualització, la consulta i l’anàlisi de la informació urbanística vigent a Catalunya.