Smart Cities

Aquesta pràctica permet estudiar el creixement o disminució de l’espai verd en el municipi de Barcelona.