Geologia

Mapificació i simbolització de variables geològiques. Elaboració d’un mapa de símbols graduats segons els sismes registrats a nivell mundial i focalització dels sismes ocorreguts a Catalunya en aquest període.