Biologia

Mapificació i simbolització de la distribució del Gall fer. Elaboració d’un mapa de distribució del Gall fer segons habitat.