Ciències de la salut

En aquest apartat trobaràs materials didàctics per les següents àrees de coneixement:

Mapificació i simbolització dels casos d’Ebola al món. Elaboració d’un mapa de distribució dels casos d’Ebola al món.