Història

Aquesta pràctica permet digitalitzar els canvis urbanístics que es detectin entre el pla Cerdà i l’actualitat.

Aquesta pràctica permet digitalitzar les indústries dels teixits de cotó així com els rius principals de Catalunya