Filologia

Mapificació i simbolització dels parlants de francès al món. Elaboració d’un mapa de distribució dels parlants de francès l’any 2018.

Mapificació i simbolització dels parlants de català.Elaboració d’un mapa de l’ús del català com a llengua inicial per àmbits territorials.