Arqueologia

Mapificació i simbolització de de megàlits de la Jonquera. Elaboració d’un mapa de megàlitsde la Jonquera amb la base del Model Digital d’Elevacions (MDE) i els rius dela zona.