Materials didàctics

Hi trobareu materials didàctics que resolen diferents tipus d’activitats relacionades amb la gestió i l’anàlisi de la informació geogràfica, utilitzant diferent programari de SIG. Les activitats poden ser simples com crear un mapa de colors graduats de la densitat de població de les comarques de Catalunya, a més complexes, com generar un mapa de densitat de la coberta forestal a partir de tecnologia LiDAR. Els materials contenen informació del nivell de dificultat i donen resposta a diferents tipus de necessitats de diferents branques de coneixement on actualment l’ús dels SIG és indiscutible.