Presentació

Aquest blog sorgeix amb una clara voluntat de compartir materials, recursos i eines sobretot per a l’aprenentatge actiu i participatiu dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) que, com a professores i professors de diferents assignatures del Departament de Geografia de la UAB, hem anat recollint, creant i actualitzant al llarg de la nostra carrera acadèmica. Un material que va ser dissenyat inicialment per reforçar l’adquisició de competències de l’estudiantat, s’ha vist que té un gran potencial per ser també utilitzat per a professorat interessat en introduir els SIG en les seves tasques docents i de recerca, i que no tenen els coneixements suficients. Però està pensat també, com a biblioteca digital de materials, eines i recursos per ser utilitzats a classe.

El Departament de Geografia de la UAB té una llarga tradició en l’ensenyament dels SIG en diferents assignatures del grau de Geografia i Ordenació del Territori (a partir del curs 2018-2019 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial). Des d’aquelles més instrumentals a aquelles en què l’ensenyament dels SIG s’introdueix de forma transversal. Però la docència no es limita als estudis de Geografia, sinó que s’ha anat ampliant en altres graus com el de Criminologia, Arqueologia, Geologia, Ciències Ambientals i Ciutats Intel·ligents i Sostenibles amb diverses assignatures instrumentals de SIG. I també, en estudis de màster, tant aquells específicament de geoinformació com d’altres orientats als estudis del territori i de la població,  com a eina de suport per a resoldre problemes i reptes que plantegen les àrees urbanes i metropolitanes, la sostenibilitat ambiental, la gestió del paisatge i la gestió de les àrees de muntanya.