Llengua i Documentació per a l’Administració Universitària


Formació destinada a l’aprenentatge de les estratègies de redacció eficaç dels diversos documents relacionats amb l’àmbit administratiu universitari

* * *

Del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2019
dimecres (15-17 h); aula 37

* * *

Objectius
Curs semipresencial que capacita els aprenents per redactar adequadament i amb eficàcia els textos més freqüents de l’administració universitària a partir de les seves necessitats concretes.

1. Conèixer la funció dels diversos documents o textos administratius seleccionats per l’aprenent (cartes, certificats, informes, justificants, actes de reunió, resolucions, sol·licituds i altres).

2. Conèixer el context d’utilització dels documents administratius.

3. Conèixer l’estructura d’aquests documents.

4. Conèixer les característiques generals del llenguatge administratiu com a llenguatge d’especialitat.

5. Conèixer la fraseologia i les convencions pròpies d’aquests documents.

6. Saber redactar amb coherència, cohesió, claredat, senzillesa i correcció un document administratiu.

7. Saber acomplir l’objectiu comunicatiu per mitjà dels documents administratius elaborats.

8. Conèixer recursos de suport a l’elaboració de documents administratius.

 

Metodologia
S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un text (de la generació de les idees a l’obtenció del producte final) i es treballen progressivament els diversos tipus de documents. S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i se’ls proposa la
generació de documents reals, necessaris al seu lloc de treball.

 

* * *

1a sessió: dimecres 16/10
Presentació de la formació

  • Presentació de la formació i el blog.
  • Presentació dels materials i dels recursos.
  • Avaluació inicial (millora de redacció).

 

Activitats:

  • Presentació d’alumnes (identificació; tipus de documents administratius que elaboreu en la vostra dedicació laboral; i expectatives d’aprenentatge)
  • Proposta d’activitat inicial (missatge de correu electrònic habitual en la vostra quotidianitat laboral)

 

* * *

2a sessió: dimecres 23/10
Missatges de correu electrònic (1)