Curs: Llengua i Documentació per a l’Administració Universitària


Formació destinada a l’aprenentatge de les estratègies de redacció eficaç dels diversos documents relacionats amb l’àmbit administratiu universitari

* * *

Del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2019
dimecres (15-17 h); aula 37

* * *

Objectius
Curs semipresencial que capacita els aprenents per redactar adequadament i amb eficàcia els textos més freqüents de l’administració universitària a partir de les seves necessitats concretes.

1. Conèixer la funció dels diversos documents o textos administratius seleccionats per l’aprenent (cartes, certificats, informes, justificants, actes de reunió, resolucions, sol·licituds i altres).

2. Conèixer el context d’utilització dels documents administratius.

3. Conèixer l’estructura d’aquests documents.

4. Conèixer les característiques generals del llenguatge administratiu com a llenguatge d’especialitat.

5. Conèixer la fraseologia i les convencions pròpies d’aquests documents.

6. Saber redactar amb coherència, cohesió, claredat, senzillesa i correcció un document administratiu.

7. Saber acomplir l’objectiu comunicatiu per mitjà dels documents administratius elaborats.

8. Conèixer recursos de suport a l’elaboració de documents administratius.

 

Metodologia
S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un text (de la generació de les idees a l’obtenció del producte final) i es treballen progressivament els diversos tipus de documents. S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i se’ls proposa la
generació de documents reals, necessaris al seu lloc de treball.

 

* * *

1a sessió: dimecres 16/10
Presentació de la formació

 • Presentació de la formació i el blog
 • Presentació dels materials i dels recursos
 • Avaluació inicial (millora de redacció)

 

Activitats:

 • Presentació d’alumnes (identificació; tipus de documents administratius que elaboreu en la vostra dedicació laboral; i expectatives d’aprenentatge)
 • Proposta d’activitat inicial (missatge de correu electrònic habitual en la vostra quotidianitat laboral)

 

* * *

 

2a sessió: dimecres 23/10
Missatges de correu electrònic (1)

 

 • Acabar de repassar l’avaluació inicial (millora de redacció)
 • Revisar les presentacions escrites dels alumnes
 • Presentar el correu electrònic com a canal i com a missatge de text

 

Activitats:

 

* * *

 

3a sessió: dimecres 30/10
Missatges de correu electrònic (2)

 

 

 

Activitats:

 

* * *

ATENCIÓ:
NO ES PODRÀ ACCEDIR A AQUEST BLOG
DE L’1 AL 4 DE NOVEMBRE
La Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UAB ha informat que, a causa de la realització de millores de la infraestructura, concretament la renovació d’emmagatzematge, s’aturaran tots els sistemes informàtics corporatius.
L’aturada es durà a terme des de les 8:00 del divendres 1/11
fins a les 8:00 del dilluns 4/11.

* * *

 

4a sessió: dimecres 6/11
L’informe (1)

 

 • Acabar les revisions d’eficàcia comunicativa dels missatges de correu presentats (millora de redacció)
 • Presentar conjuntament el document administratiu informe
 • Posar en comú la millora de l’ús dels connectors

 

Activitats:

  • Elaborar un informe adequat a la situació comunicativa descrita en aquest enunciat, amb l’ajuda dels diversos recursos sobre la redacció d’informes consultats
  • Millorar l’ús dels connectors (exercici pendent de revisar)

 

* * *

 

5a sessió: dimecres 13/11
L’informe (2)

 

 

Activitats:

 

* * *

 

6a sessió: dimecres 20/11
L’acta de reunió (1)

 

 • Presentar l’acta de reunió i el simulacre de reunió (6a sessió del curs): presa de notes prèvia a l’acta
 • Començar les revisions de l’eficàcia comunicativa dels informes presentats
 • Posar en comú la revisió de la puntuació d’aquestes frases soltes

 

Activitats:

 • Consultar diversos recursos sobre l’acta de reunió: (UAB, redac i IOC (2.7 L’acta))
 • Redactar l’acta de reunió (de la 6a sessió del curs)

 

* * *

 

7a sessió: dimecres 27/11
L’acta de reunió (2)

 

 • Comentar els aspectes més destacats dels recursos consultats sobre l’acta de reunió
 • Continuar (3/10) les revisions de l’eficàcia comunicativa dels informes presentats

 

Activitats:

  • Revisar l’eficàcia comunicativa de les actes de reunió (de la 6a sessió del curs) (assignació de parelles de revisió)
  • Consultar i analitzar els enunciats de les darreres proves de selecció proposades per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1) per tal de consensuar el tipus de document adequat a cadascun d’aquests enunciats

 

* * *

 

8a sessió: dimecres 4/12
Anàlisi d’enunciats de les proves de selecció (1)

 

 • Posar en comú l’anàlisi dels enunciats de les darreres proves de selecció proposades per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1) i consensuar el tipus de document adequat a cadascun d’aquests enunciats
 • Continuar (7/10) les revisions de l’eficàcia comunicativa dels informes presentats
 • Començar la revisió de l’eficàcia comunicativa de les actes de reunió (de la 6a sessió del curs)

 

Activitats:

 • Escollir un dels tres enunciats de les darreres proves de selecció proposades per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup C1) i elaborar-ne el document adequat. En aquest cas, cal enviar-lo per correu al formador.

 

* * *

 

9a sessió: dimecres 11/12
Anàlisi d’enunciats de les proves de selecció (2)

 

 • Practicar el resum d’un text oral (lectura atenta de l’enunciat + audició + presa apunts)
 • Revisar l’eficàcia comunicativa de les actes de reunió (de la 6a sessió del curs)

 

Activitats:

 • Consultar els següents recursos sobre l’elaboració de resums de textos orals (nivell C2 català/UAB, Argumenta)
 • Elaborar el resum iniciat a classe i enviar-lo per correu al formador

 

* * *

 

10a sessió: dimecres 18/12
Tancament de la formació

 

 • Revisar l’eficàcia comunicativa de les actes de reunió (de la 6a sessió del curs)
 • Practicar l’eficàcia comunicativa en triar les estructures i els mots (abús de la passiva, gerundi incorrecte, verbs buits, nominalitzacions, possessius innecessaris, ús de “mateix”) + exercicis sobre temes diversos en la millora de la redacció (acabem com vam començar)