El món del ball

El ball és un art i inclou molts estils, alguns dels quals es presenten en aquest blog

març 18 2010

La dansa és un art

Posted in |

La dansa és un art consistent en expressar-se mitjançant moviments del cos al ritme de la música.

La dansa és una forma d’expressió, però també pot tenir un fort component social o religiós.

L’home s’ha expressat a través de les arts des de la seva aparició a la Terra, i d’aquesta manera manifestat alegries, tristeses, desitjos, emocions, comandes i agraïments. Així ens arriben des de temps immemorials les seves arts, i de la seva mà, els seus costums, la seva vida tota, i fins a part de la seva història. La dansa no és aliena a aquest fenomen, i és possiblement de les primeres arts a través de la qual es comunica, i és important destacar que potser sigui la més simbòlica de les arts ja que, en prescindir bàsicament de la paraula, s’accentua la necessitat d’una bona transmissió gestual.

 

La dansa doncs, és moviment. I un moviment molt especial ja que requereix de cinc elements fonamentals, els quals s’interrelacionen per transmetre un missatge artístic: ritme, expressió corporal, moviment, espai i color.

 

 El ball és l’idioma perfecte.