Arxiu d'etiquetes: prevencio lesions

Estratègies per a prevenció de lesions

Un article de Luís Casáis Martínez, publicat l’any 2008 a la revista APUNTS Medicina de l’esport amb el títol “Revisió de les estratègies per a la prevenció de lesions des de l’activitat física“, ens diu que les actuacions orientades a la prevenció de lesions, malgrat haver mostrat una eficàcia elevada, no s’han implantat d’una manera sistemàtica en gaires modalitats esportives.

imagesAvui en dia s’aborda el problema de la lesió des d’un punt de vista global, entenent que el seu orígen és multifactorial i no el tractament del trauma d’una forma aillada. Saber quin és l’esport que es practica, les condicions d’entrenament, el caracter de l’esportista, etc., permet identificar els factors que predisposen a la lesió i fins i tot fer-ne una prevenció i un treball sistematitzat de recuperació quan aquesta apareix; aquest treball sistemàtic ens pot permetre evitar la lesió o, en cas que es produeixi, facilitar una prompta recuperació funcional.

L’article també presenta el detall de factors que ens predisposen a patir una lesió: factors intrínsecs (lesions anteriors, edat, estat de salut, aspectes anatòmics, estat psicològic…) i factors extrínsecs ( la motricitat pròpia de cada esport, la dinàmica de la càrrega d’entrenament, la competició, els materials i equipaments, les condicions ambientals, etc).

Finalment s’hi exposen les diferents mesures preventives a implantar en la pràctica d’activitat física i esportiva, afirmant que les que ofereixen una evidència científica més gran son l’ús d’embenats funcionals, l’entrenament de la flexibilitat i la força, amb una atenció especial al treball excèntric, i el treball propioceptiu.

Fotografia per Saluddiaria.